Onverdiende premiekorting?

Onverdiende premiekorting?

De voorgenomen volledige afschaffing van de premiekorting voor collectieve zorgverzekeringen lijkt een overhaaste beslissing. Die is bovendien niet te rijmen met...