nieuws

Verbond: ‘AFM rekt begrip incident te ver op’

Geen categorie

Verbond: ‘AFM rekt begrip incident te ver op’

Het Verbond van Verzekeraars uit kritiek op de voorgenomen Beleidsregel Incident die de AFM ter consultatie heeft aangeboden. Volgens Verbondsdirecteur Leo de Boer rekt de AFM het begrip ‘incident’ uit het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) te ver op.

Ondernemingen moeten zich bij de AFM melden wanneer een incident zich heeft voorgedaan. In het Bgfo wordt een incident beschreven als  ‘een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming’. Om het begrip te verduidelijken heeft de AFM een beleidsregel gemaakt die concrete voorbeelden bevat van mogelijke incidenten. Maar die voorbeeldlijst bevat allerlei situaties die geen directe actie vereisen van de AFM, aldus het Verbond in een reactie op de consultatie (die morgen sluit) van de beleidsregel.

Incidenten
Het Verbond stelt dat alleen incidenten gemeld moeten worden die er echt toe doen. “Die dus echt een groot gevaar vormen voor de integere uitoefening.” Volgens de beleidsregel moet een ondernemer de AFM bijvoorbeeld inlichten wanneer de onderneming een klacht heeft ontvangen van een consument over het niet integer gedrag van medewerkers. De Boer vindt zo’n situatie echter geen incident. “Het ligt in zo’n geval op de weg van de consument om naar het KiFid te stappen. De klacht kan volstrekt ongegrond blijken.”

Open norm
Volgens de AFM hebben meerdere ondernemingen aangegeven meer duidelijkheid te willen over de exacte invulling van het begrip incident en voldoet de beleidsregel dus in een behoefte. “De voorbeelden dienen om inzicht te geven in de manier waarop de AFM in haar toezicht omgaat met het begrip incident. In de praktijk zal de AFM echter altijd elke casus apart beoordelen”, aldus de toezichthouder.

Reageer op dit artikel