nieuws

Examentraining (23): Wft Hypothecair Krediet

Geen categorie

Examentraining (23): Wft Hypothecair Krediet

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door wekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 22 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Hypothecair Krediet.

Casus
Klaas de Jonge (21 jaar) en Karin de Oude (20 jaar) hebben al drie jaar een relatie en willen graag gaan samenwonen. Aangezien het verkrijgen van een huurwoning bijna onmogelijk is, zijn zij zich nu aan het oriënteren op de huizenmarkt.

Klaas en Karin zijn starters en hebben geen idee wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning en de financiering daarvan. De plaatselijke makelaar heeft het jonge stel naar u doorverwezen. Klaas en Karin hebben, op uw verzoek, een vragenlijst ingevuld en ze komen bij u voor advies. Uit de door Klaas en Karin ingevulde gegevens blijkt dat hun gezamenlijk inkomen € 33.000,- op jaarbasis bedraagt. Het totale jaarinkomen van Klaas is € 24.000,- en dat van Karin € 9.000,-.

Klaas heeft een jaarcontract. De huidige werkgever is bereid een intentieverklaring af te geven. Karin heeft een vast dienstverband. Tijdens zijn overwegingen om een woning kopen, is Klaas bij zijn zoektocht op internet het begrip ‘Nationale Hypotheek Garantie’ (NHG) tegengekomen. Daar deze regeling voor Klaas en Karin nog onbekend is, willen zij hier graag meer duidelijkheid over krijgen.

Klaas en Karin hebben zich terdege voorbereid en hebben een aantal vragen voor u op een rijtje gezet.

Bijlage
Annuïteitentabel
Financieringslasttabel

Vraag 1
Hoeveel kunnen Klaas en Karin, uitgaande van de bovenstaande gegevens en uitgaande van een hypotheek met een looptijd van
dertig jaar en een rente van 4,2% voor vijftien jaar vast, maximaal op basis van NHG lenen?

Maak gebruik van de bijlagen en rond af op hele euro’s.

Antwoord: ……..

Toetstermnummers:
1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen;
1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen;
3c.1 De kandidaat kan een passende hypotheekconstructie opstellen.

Vraag 2
Wanneer mag het financieringslastpercentage niet worden verhoogd met 3,0%-punt, conform de normen van de NHG?
Meerdere antwoorden zijn juist.

a. Indien slechts één van beide aanvragers een inkomen heeft.
b. Als het (totale) toetsinkomen hoger is dan € 19.500,- en lager dan € 30.000,-.
c. Indien een tweede aanvrager uitsluitend uit de laatste twee kalenderjaren inkomen uit een zelfstandig beroep
kan aantonen.
d. Wanneer het toetsinkomen van een alleenstaande aanvrager hoger is dan € 30.000,-.

Toetstermnummers:
1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen;
1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen.

Vraag 3
Klaas en Karin willen graag weten hoeveel de maximale hypothecaire geldlening mag bedragen op basis van de waarde van de woning, uitgaande van de NHG-normen, als de koopsom van de woning € 120.000,- kosten koper bedraagt en de marktwaarde is getaxeerd op € 125.000,-.

a. € 123.600,-
b. € 127.200,-
c. € 128.750,-

Toetstermnummers:
1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen;
1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen;
3c.1 Een passende hypotheekconstructie opstellen;
3c.2 Het advies onderbouwen

Vraag 4
Vanaf 1 januari 2015 is de LTI-norm verder aangescherpt. In verband waarmee is de maximale LTI verder gedaald in 2015?

a. De daling van de LTV-norm.
b. De verlaging van de NHG grens.
c. De verlaging van de koopkracht.

Toetstermnummer:
1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen.

Vraag 5
Daar Klaas en Karin vermogende ouders hebben, vinden zij het niet nodig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zij gaan ervan uit dat als een van beiden zou komen te overlijden en de langstlevende de woonlasten niet meer zou kunnen betalen, de ouders wel zullen bijspringen.
Hoe is uw reactie op de stelling van Klaas en Karin?

a. Je hebt begrip voor het standpunt van Klaas en Karin. Je laat de verzekering achterwege. Wel geef je aan wat de risico’s kunnen zijn als zij zich niet verzekeren.
b. Je hebt begrip voor het standpunt van Klaas en Karin, maar je maakt hen duidelijk dat ze, vanwege de NHG-normen, verplicht zijn een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op beide levens.
c. Je vertelt dat Klaas en Karin, vanwege de NHG-normen, op ten minste één van beide levens een overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten.

Toetstermnummers:
1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen;
2a.2 De kandidaat kan mondeling communiceren;
3c.2 De kandidaat kan het advies onderbouwen;
3c.4 De kandidaat kan een afwijkend advies onderbouwen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

01_HF_AMweb_Casus_1_KlikHierBanners_

 

 

Reageer op dit artikel