nieuws

Twee uitvaartverzekeraars beboet voor omzeilen beloningsregels

Geen categorie

Twee uitvaartverzekeraars beboet voor omzeilen beloningsregels

Twee aanbieders van uitvaartverzekeringen hebben van de AFM € 250.000 boete gekregen omdat hun beloningsbeleid niet strookte met de bepalingen in het Bgfo. Dat blijkt uit twee uitspraken van de rechtbank Rotterdam. Beide verzekeraars hebben zonder succes protest aangetekend tegen de boetes.

De rechtbank heeft de uitspraken eind vorig jaar gedaan, maar ze zijn nu pas gepubliceerd. Beide maatschappijen hebben een vergunning als levensverzekeraar en verkopen (ook) uitvaartverzekeringen. Ze zijn in 2011 benaderd door de AFM in het kader van het onderzoek naar uitvaartverzekeringen, dat later dat jaar resulteerde in het rapport ‘Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen’. Voor het onderzoek zijn de vijf grootste partijen (Dela, Monuta, Yarden, Ardanta en Axent) onder de loep genomen. Bij twee verzekeraars leidde dat tot nader onderzoek naar het interne beloningsbeleid. Daarop besloot de AFM in 2013 tot het opleggen van een boete wegens het overtreden van artikel 86a van het Bgfo (beloning van medewerkers mag niet leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten).

Interpretatie
Beide verzekeraars hebben bezwaar gemaakt omdat de formulering van het artikel ruimte liet voor interpretatie, maar de rechter ziet het anders: “Een professionele marktdeelnemer als eiseres dient zich terdege te informeren over de beperkingen waaraan haar gedragingen zijn onderworpen en draagt een eigen verantwoordelijkheid om zich aan de wet te houden, ook als door de toezichthouder niet onmiddellijk uitleg wordt gegeven over nieuwe regelgeving.” Bovendien zijn de aanbieders in 2009 geïnformeerd over de principes met betrekking tot beheerst beloningsbeleid. “Voorts is eiseres in het adviesrapport beheerst beloningsbeleid te kennen gegeven dat zij met de vormgeving van haar variabele beloningsstructuur een hoog compliancerisico loopt en is onder meer aanbevolen een maximum in te stellen voor de variabele component van het salaris. Voor zover bij eiseres desalniettemin onvoldoende duidelijkheid bestond over de nieuwe beloningsregels komt dit dan ook voor haar rekening en risico.”

Omzetgerelateerde beloning
Verkoopmedewerkers ontvingen bij de ene verzekeraar in 2011 naast een laag vast salaris een provisie die volledig gebaseerd was op de gerealiseerde omzet en niet gemaximeerd was. “Met de AFM is de rechtbank van oordeel dat de vermelde salarisopbouw de adviseurs van eiseres kon stimuleren zoveel mogelijk verzekeringen te verkopen en/of daarbij zo hoog mogelijke verzekerde bedragen te adviseren, zonder voldoende oog te hebben voor de belangen van de consumenten of cliënten bij een advies en een product dat past bij hun persoonlijke situatie en wensen. Daarmee voerde eiseres in 2011 geen beleid inzake beloningen dat erop was gericht te voorkomen dat consumenten onzorgvuldig werden behandeld. Immers, nu de provisies voor de adviseurs uitsluitend op omzet waren gebaseerd, niet aan een (relatief of absoluut) maximum waren gebonden en niet gekoppeld aan of anderszins afhankelijk waren van de beoordelingscyclus of andere kwalitatieve toetsingsmaatstaven, leidde het realiseren van een hogere productie automatisch tot hogere provisies.”

Bij de tweede verzekeraar bestond de beloning voor adviseurs uit een vast salaris dat drie schalen lager was dan voor het functieniveau passend was, een jaarbonus van maximaal € 5.500 die volledig op de behaalde omzet was gebaseerd en een eveneens productiegerelateerde halfjaarlijkse bonus van maximaal € 4.000. Bovendien had de medewerker recht op een volledig omzetgerelateerde provisie, die uitgekeerd werd voor zover de omzet boven de vastgestelde productienorm uitkwam. Ook deze beloningsmethode stimuleerde veel verzekeringen te verkopen, aldus de rechter.

Om welke verzekeraars het gaat, is niet duidelijk. Dela, die vond dat het AFM-rapport uit 2011 schadelijk was voor de reputatie, geeft aan dat de uitspraken geen betrekking hebben op de marktleider in uitvaartverzekeringen.

Reageer op dit artikel