nieuws

Examentraining (8): Wft Pensioenverzekeringen

Geen categorie

Examentraining (8): Wft Pensioenverzekeringen

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en helpen adviseurs bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste zeven examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Pensioenverzekeringen.

Ard Vreede is oprichter en directeur van ART BV. De onderneming bestaat sinds 2006 en houdt zich bezig met Afrikaanse kunst. ART BV handelt in kunst, die zij importeert en vervolgens doorverkoopt aan serieuze kunstgaleries. Daarnaast produceert ART BV reproducties van Afrikaanse kunst. Deze beelden en andere kunstobjecten worden verkocht via woonwinkels en warenhuizen en dergelijke.

Ondanks de economische crisis heeft het bedrijf een gestage groei doorgemaakt. Onlangs heeft ART BV met een internationale winkelketen een belangrijk contract gesloten. Voor deze winkelketen levert ART BV in de toekomst alle reproducties van Afrikaanse kunstobjecten. Dit is een belangrijke opdracht voor ART BV, die het in de toekomst wellicht noodzakelijk maakt om het personeelsbestand uit te breiden.

Ard heeft besloten dat de tijd nu rijp is voor de invoering van een pensioenregeling. Hij heeft hiervoor contact opgenomen met een Adviseur Pensioenverzekeringen. Na een uitgebreide inventarisatie heeft de adviseur een advies uitgebracht. Het advies is om voor het personeel een beschikbare premieregeling op basis van bijgevoegde staffel in te voeren. Ard wil dit advies opvolgen. Hij geeft aan dat hij het redelijk vindt dat ART BV 55% van de beschikbare premie betaalt. De rest van de premie moeten de werknemers zelf betalen. De adviseur berekent hiertoe de minimale eigen bijdrage, uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag.

Gebruik bij deze vraag de bijlagen ‘Personeelsbestand ART BV’ en ‘Staffel ART BV’ (zie afbeeldingen hieronder) en klik hier voor de bijlage ‘Afstandsovereenkomst ART BV’.

Tabel 1 examentraining (8)

Bijlage examentraining (8)

Vraag 1
Hoe hoog is in dit geval de minimale eigen bijdrage, uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag, indien ART BV 55% van de beschikbare premie voor haar rekening neemt?
…..%

Vraag 2
John (gehuwd) één van de medewerkers, vindt de nieuwe eigen bijdrage erg hoog. Hij wil daarom niet langer deelnemen aan de pensioenregeling. Ard stemt hiermee in en spreekt met John af dat hij afstand doet van zijn verdere pensioenopbouw. Ard en John tekenen een afstandsovereenkomst. De pensioenadviseur geeft aan dat aan de afstandsovereenkomst mogelijk risico’s zijn verbonden.

Wat zijn de mogelijke risico’s van de afstandsovereenkomst? Drie antwoorden zijn juist.

  1. Bij overlijden van John kan zijn partner wellicht toch een partnerpensioen claimen.
  2. Als alleen John afstand doet, is dit in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling.
  3. De pensioenverzekeraar kan de afstandsovereenkomst weigeren.
  4. John kan in de toekomst niet meer deelnemen aan de pensioenregeling.
  5. Bij latere deelname kan de pensioenverzekeraar het overlijdensrisico van John, om medische redenen, weigeren.

Klik hier voor de antwoorden

Reageer op dit artikel