nieuws

Examentraining (6): Wft Consumptief Krediet

Geen categorie

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en helpen adviseurs bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste vijf examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Consumptief Krediet.

Examentraining (6): Wft Consumptief Krediet

Casus
Je bent werkzaam als Adviseur Consumptief krediet bij een tussenpersoon. Je hebt een inventarisatiegesprek gehad met Yoshi (49 jaar) en hebt de volgende gegevens geïnventariseerd:

  • Yoshi is alleenstaand en heeft geen kinderen.
  • Yoshi heeft een eigen woning en een aflossingsvrije hypothecaire financiering van € 180.000,- tegen 5% rente. De woning is ongeveer € 190.000 / € 195.000 waard.
  • Yoshi heeft een vast dienstverband en is werkzaam als lasser. Zijn inkomen bedraagt € 1.950 netto per maand exclusief vakantietoeslag.
  • Hij wil € 15.000 lenen omdat zijn auto aan vervanging toe is. De wens is om de lening terug te betalen voordat hij weer toe is aan een nieuwe auto.
  • Hij heeft een spaarrekening met een saldo van € 3.000. Dit bedrag wil Yoshi als buffer achter de hand houden.
  • Yoshi houdt van zekerheid en duidelijkheid.
  • Yoshi heeft een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afgesloten, ter grootte van het hypotheekbedrag.
  • Aanvullende voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn niet getroffen.
  • Na het berekenen van de afloscapaciteit blijkt dat deze € 514,50 bedraagt.

De van toepassing zijnde basisnormen luiden als volgt:

Bijlage Welten 8-4

 

Vraag 1:
Je adviseert Yoshi een persoonlijke lening. Hij gaat mee in dit advies. Yoshi wil geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Hij geeft aan dat zijn erfgenamen de woning kunnen verkopen om de schulden af te lossen. Jouw advies om het arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsrisico af te dekken vindt hij bij nader inzien te duur. De risico’s zijn volgens hem beperkt. Hij neemt goede voorzorgsmaatregelen, hij draagt altijd een lasbril en veiligheidsschoenen. Hij werkt vanaf zijn twintigste bij LAS BV als lasser. Het bedrijf loopt prima en als lasser is het niet moeilijk om aan ander werk te komen, vakmensen zijn zeer gewild. Bovendien heeft hij het gevoel genoeg overwaarde te hebben op zijn woning. Als het echt mis gaat, verkoopt hij zijn huis en kan hij met de opbrengst deze lening aflossen.

Yoshi kiest ervoor om het arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsrisico niet af te dekken. Wat is de meest geschikte reactie van de adviseur? Zet de onderstaande reacties aan Yoshi op volgorde van meest geschikte reactie naar minst geschikte reactie.

Reactie 1: “Zonder een toereikende dekking voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kan de lening niet worden verstrekt. Je houdt dan maandelijks veel minder geld over. Het risico dat je hierdoor de lening niet meer terugbetaalt, vind ik onacceptabel.”

Reactie 2: “Dat je werkloos of arbeidsongeschikt wordt is altijd een risico, maar als je je huis verkoopt is het inderdaad niet per se nodig hiervoor een verzekering af te sluiten. Je geeft aan overwaarde te hebben, hieruit kun je de lening dan aflossen.’’

Reactie 3: “Als je werkloos of volledig arbeidsongeschikt wordt, zakt je inkomen in het gunstigste geval terug tot 75%. Dat is in jouw situatie netto minder dan € 1.500. Hoe betaal je jouw lasten als de verkoop van je woning enige tijd gaat duren?”

Vraag 2
Je dient de aanvraag van Yoshi in bij de kredietverstrekker. Welke van onderstaande veranderingen tijdens het aanvraagproces kunnen voor de kredietverstrekker een reden zijn om het krediet niet aan Yoshi te verstrekken?

a. Yoshi gaat samenwonen en zijn vriendin wil niet mede aansprakelijk zijn voor het krediet.
b. Yoshi blijkt een positieve BKR-registratie te hebben van een aflopend krediet van € 8.000.
c. Het bedrijf waar Yoshi werkt gaat reorganiseren en 35% van de werknemers wordt ontslagen.
d. Yoshi verkoopt zijn woning en betrekt een huurwoning waarvoor hij € 700 huur betaalt.
e. Yoshi neemt ontslag en aanvaardt een nieuwe baan.

Klik hier voor de antwoorden

 

Reageer op dit artikel