nieuws

Examentraining (5): Wft Schade Zakelijk

Geen categorie

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en helpen adviseurs bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste vier examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schade Zakelijk.

Examentraining (5): Wft Schade Zakelijk

Vraag 1
(toetsterm 2c.3 – berekening verzekerbaar belang)

Je bent in gesprek met Jack (51 jaar) over een bedrijfsschadeverzekering. Jack is eigenaar van timmerfabriek ‘Hardhout’. Hij heeft een jaarbegroting gemaakt die er als volgt uitziet.

Tabel 1 examentraining (5)

Hoeveel bedraagt het verzekerd belang voor de bedrijfsschadeverzekering van timmerfabriek ‘Hardhout’?

Vraag 2
(toetsterm 2e.2 (premieberekening AVB)

Perfect Tool BV is een groothandel in speciaal gereedschap en heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) die een premievoet van 2,3 ‰ over de omzet rekent en 2,1 ‰ over het jaarloon. De polis is per 1 januari jongstleden geprolongeerd uitgaande van een omzet van € 600.000,- en een jaarloon van € 152.000,-. De verzekeraar stuurt via de tussenpersoon een naverrekeningsformulier en informeert naar het werkelijke jaarloon en de werkelijke omzet in het voorafgaande boekjaar.
Perfect Tool BV geeft op het naverrekeningsformulier op dat het voorgaande kalenderjaar (is boekjaar) de werkelijke omzet € 623.000,- heeft bedragen en dat de loonsom is toegenomen tot
€ 161.000,-.

Hoeveel bedraagt de premie die Perfect Tool BV terugkrijgt of moet bijbetalen door de naverrekening van de verzekeraar op basis van bovenstaande gegevens? Poliskosten en assurantiebelasting kunnen buiten beschouwing blijven.

Vul het antwoord in met afronding van twee cijfers achter de komma.

Klik hier voor de antwoorden

 

Reageer op dit artikel