nieuws

AFM werkt aan interpretatie over doorgeven loon- en salarisgegevens

Geen categorie

De AFM zal op korte termijn een algemene interpretatie naar buiten brengen die ingaat op de vraag of het doorgeven van loon- en salarisgegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt.

AFM werkt aan interpretatie over doorgeven loon- en salarisgegevens

De toezichthouder krijgt deze vraag de laatste tijd met enige regelmaat binnen van accountantskantoren, fiscaal adviesbureaus en actuarieel adviesbureaus. Zolang de interpretatie niet naar buiten is gebracht, is het voor instellingen die loon- en salarisgegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars doorgeven niet noodzakelijk om voor bovengenoemde activiteit een vergunning aan te vragen. Als blijkt dat deze activiteiten onder de reikwijdte van de Wft vallen, dan zal de AFM een nader te bepalen termijn stellen voor het aanvragen van een vergunning. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de overgangsregeling die de AFM eerder heeft getroffen voor accountantskantoren.

Reageer op dit artikel