nieuws

Achmea

De Nederlandse investeringsmaatschappij Plain Vanilla Care Ventures neemt Argonaut Advies (150 medewerkers) van Achmea over. Achmea is van mening dat door de huidige ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid het niet langer van belang is om een dergelijk sociaal-medisch adviesbedrijf in huis te hebben.
Hartenvaten.nl
De gezamenlijke hart- en vaatpatiëntenorganisaties (Stichting Hoofd Hart en Vaten) hebben een internethulpprogramma gemaakt om leden te ondersteunen in hun keuze voor een goede aanvullende verzekering. Dit hulpprogramma staat op de website www.hartenvaten.nl.
ArboDuo
ArboDuo heeft voor nieuwe contracten de tarieven verlaagd van _ 105,40 naar _ 93 per werknemer per jaar. Ook de verplichte premie voor de preventiescan is vervallen.
Plavix
Minister Hoogervorst hoeft het hartmedicijn Plavix niet te vergoeden voor alle patiënten die zijn gedotterd en daarbij een stent hebben gekregen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een kort geding dat cardiologenvereniging NVVC tegen de Staat had aangespannen. Het middel wordt op advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) wel vergoed als een hartinfarct dreigt te ontstaan.
Aanbieding AOV
Fortis ASR heeft de openingsaanbieding AOV-Individueel verlengd. Iedereen die een aov aanvraagt, krijgt nog starterskorting. In het eerste jaar is dat 25% korting op de premie, in het tweede jaar 15% en in het derde jaar 10%.
Harmonisatie
CNV-leden en medewerkers van Menzis zijn akkoord met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. De bond heeft met de werkgever de aanvullende afspraak gemaakt in april, als iedereen zijn berekening heeft gehad, te kunnen onderhandelen over reparaties.

Reageer op dit artikel