nieuws

Rentekorting.nl zal het nooit meer doen

Geen categorie

Rentekorting.nl, een bemiddelaar in geldkredieten, heeft de Autoriteit Financiële Markten toegezegd te stoppen met verboden colportage. Dat is, voor het eerst, gebeurd via een zogenaamde toezegging.

Rentekorting.nl zal het nooit meer doen

 
Rentekorting.nl heeft in ieder geval in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 mei 2011 de Colportagewet overtreden, blijkt uit onderzoek van de AFM. De toezichthouder besloot daarop, voor het eerst, de toezegging als handhavingsmaatregel in te zetten. Het bedrijf heeft een ondertekende toezegging aan de AFM overhandigd waarin staat dat Rentekorting.nl erkent artikel 6 van de Colportagewet niet te hebben nageleefd. “Rentekorting.nl zegt toe zich in de toekomst aan deze regel te houden. Op initiatief van Rentekorting.nl hebben na 31 mei 2011 geen huisbezoeken meer plaatsgevonden”, zo luidt de tekst. Een toezegging is een van de handhavingsmaatregelen van de AFM. In een eenzijdige en openbare verklaring belooft het bedrijf in het vervolg af te zien van een bepaalde gedraging. Die verklaring dienen ze ook op de eigen website te plaatsen. Snelheid is voor de AFM een overweging om dit middel in te zetten. “Bij overtreding van de Colportagewet kunnen consumenten nog tot een jaar na mededeling van de geldverstrekker hun overeenkomsten ontbinden”, zo verklaart de AFM de primeur van de maatregel.  Een toezegging sluit een boete overigens niet uit, al geeft de AFM op haar website aan “in dit geval tevreden te zijn met de toezegging”.

Reageer op dit artikel