artikel

De rol van verzekeraars binnen het Smart Home ecosysteem

Geen categorie 843

De rol van verzekeraars binnen het Smart Home ecosysteem

De potentiële impact en implicaties op en voor verzekeraars van smart home lijkt groots, met mogelijkheden om schade in, om en aan het huis flink te reduceren. Consumenten lijken van hun verzekeraar te verwachten deze (r-)evolutie te verrekenen door het verlagen van premies en te komen met slimme waardeproposities. Maar hoe kunnen verzekeraars een relevante positie verwerven in dit ecosysteem en tegen welke kosten?

Nog niet eens zo lang geleden kwamen we in de winter thuis in een steenkoude woonkamer om een tijdje te moeten wachten tot de boel was opgewarmd. De use case voor een thermostaat die via internet bereikbaar zou zijn lijkt zo voor de hand liggend dat het eigenlijk opmerkelijk is dat het tot 2011 duurde voordat Google met Nest kwam en 2012 Eneco met Toon.

Smart home use cases

Sindsdien is er veel tijd gestoken in het bedenken van use cases die onder de noemer ‘smart home’ vallen. Een huis dat ‘intelligente’ technologie gebruikt om dagelijkse zaken te automatiseren zoals het aandoen van de lampen, de deur op slot doen en inderdaad, het aanpassen van de temperatuur. Intelligent, omdat tot op zekere hoogte een ‘smart home’ autonoom in staat is iets te doen. Zoals detecteren wanneer er iemand aanbelt en je een berichtje sturen met de vraag of je op afstand de deur wilt opendoen voor de Coolblue bezorger. Het Internet of Things (IoT) stelt apparaten en diensten in staat met elkaar te koppelen via bijvoorbeeld wifi of bluetooth en brengt legio mogelijkheden met zich mee voor veel verschillende partijen.

Veel use cases liggen in het domein van gemak en comfort, maar meer en meer ook op het gebied van veiligheid en detectie. En zo komen we op het thema schade en preventie en daarmee de link en -wellicht – de relevantie voor verzekeraars.

We hebben het mogen aanschouwen binnen het connected cars-ecosysteem; als er niet op tijd wordt geanticipeerd op veranderingen in de markt, dan is er een grote kans dat de rol van verzekeraars kleiner en misschien zelfs overbodig wordt. Binnen de auto-industrie zijn er partijen die direct bij aanschaf van een auto ook een verzekering aanbieden met en zonder connectie met de ‘traditionele’ spelers, met een onder druk staande positie tot gevolg.

Nieuwe propositie en strategie voor verzekeraars door Smart Home

Eenzelfde beweging lijkt zich te ontwikkelen met smart home. De intrede van Voice Assistants zoals Amazon Alexa, Google Assistant of Apple’s Siri lijkt nog een schepje bovenop de adoptie te doen. Wanneer het huis slimmer wordt en er meer gebruik wordt gemaakt van sensoren kan er meer preventief worden opgetreden en zal er uiteindelijk minder schade ontstaan. De toename van data is hierbij explosief en de partij die in staat is zich hier juist in te positioneren lijkt af te stevenen op een dominante positie in het ecosysteem. De al afnemende behoefte aan one-size-fits-all verzekeringen in een onder margedruk staande markt, stelt nieuwe eisen aan de propositie en strategie van verzekeraars.

Smart home keynote op am:innosurance

Verzekeraars hebben nog op tijd om zich op het smart home ecosysteem voor te bereiden, maar actie lijkt geboden. De vraag is nu welke ontwikkelingen te volgen, waar komt de meeste impact vandaan en met name – wat verwacht de consument? Tijdens de keynote van Mirabeau & Cognizant op am:innosurance op 12 juni gaan we hier op in. Wil je hierbij aanwezig zijn? Neem contact op met Mirabeau.

Een uitgebreid rapport naar de impact van smart homes op de rol voor verzekeraars is via het Verbond van Verzekeraars beschikbaar. Kijk hier voor een impressie van een Insurance Academy Event over “verbindingen voor verzekeraars”.

Over auteur Tim Smeets

Tim Smeets heeft meer dan 6 jaar ervaring in de Consulting branche, plus 7 jaar in het bedrijfsleven. Als Digitaal Strateeg bij Cognizant, helpt hij organisaties in de formulering en uitvoering van digitale strategieën, met sterke nadruk op innovatie, consument, data en agility. Tim heeft ervaring binnen diverse branches zoals bij verzekeraars, retailers, banken en telecombedrijven. Deze sessie wordt gebracht door Cognizant en Mirabeau, a Cognizant Digital Business.

Over auteur Quido Corver

Quido Corver heeft 7 jaar werkervaring als consultant. Hij maakt onderdeel uit van het Digital Strategy Consulting team van Cognizant en helpt, vanuit zijn rol, bedrijven bij het ontwikkelen van hun digitale strategie en hij geeft advies over hoe om te gaan met technologische ontwikkelingen. Welke relevante ontwikkelingen vinden er momenteel plaats en hoe kunnen deze het beste benut worden? Hij heeft in de loop der jaren ervaring opgedaan binnen verschillende sectoren, in binnen- en in buitenland.

 

Reageer op dit artikel