nieuws

Hypotheker ziet meer in starterspremie dan afschaffing overdrachtsbelasting

Financiële planning 1125

Het kabinet speelt met de gedachte om de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Wat de Hypotheker betreft biedt dat starters echter nog onvoldoende soelaas. Hoewel de besparing substantieel is, ziet de adviesketen meer in een starterspremie waarmee kopers niet meer 100 procent van de woningwaarde hoeven te financieren. Een deels aflossingsvrije startershypotheek zou volgens hen ook helpen.

Hypotheker ziet meer in starterspremie dan afschaffing overdrachtsbelasting

Het principe van de starterspremie zou volgens de Hypotheker geënt kunnen worden op de premiewoningen zoals die bestonden in de jaren 80. Starters konden toen met subsidie vanuit hun gemeente een eerste woning kopen. Met de 2 miljard euro die het kabinet vrijmaakt voor de woningmarkt, zou dat opnieuw een oplossing kunnen zijn voor starters die het nu niet lukt om een huis te kopen.

In welke orde van grootte de Hypotheker denkt, kan het nog niet zeggen. “Het bedrag, voorwaarden (mogelijke termijn) en de verdere invulling van de premie dient uiteraard goed afgestemd te worden.”

Aflossingsvrij

De Hypotheker denkt dat starters ook beter geholpen zouden zijn als bijvoorbeeld 20 procent van de hun hypotheek aflossingsvrij wordt gemaakt. De keten liet een onderzoek uitvoeren onder 400 jongeren die nog een eerste huis moeten kopen. Een ruime meerderheid (55%) ziet de afschaffing van de overdrachtsbelasting niet als de oplossing voor hun woningproblemen.

Schaarste

Volgens commercieel directeur Menno Luiten is dat goed te verklaren. “Deze maatregel kan starters gemiddeld een paar duizend euro schelen, maar het echte probleem zit in het schaarse woningaanbod voor starters en het gebrek aan financieringsmogelijkheden. Denk hierbij vooral aan starters met een tijdelijk arbeidscontract of een grote studieschuld. Starters verdienen een steuntje in de rug om wel de stap te zetten naar een eerste woning in plaats van te blijven huren of bij ouders in te wonen.”

Reageer op dit artikel