nieuws

Achmea stelt rente paar jaar te laat bij, klant wil nog jaren extra profiteren

Financiële planning 1729

Dat Achmea een paar jaar te laat de rente van een spaarverzekering bijstelde, betekent niet dat de klant ervan uit mocht gaan dat die rente dan tot het einde van de looptijd zou gelden. Dat oordeelde de Geschillencommissie van Kifid in de klacht van een consument die een extra slaatje wilde slaan uit het trage handelen van de verzekeraar.

Achmea stelt rente paar jaar te laat bij, klant wil nog jaren extra profiteren

De klager in deze Kifid-zaak sluit in 1994 een spaarhypotheekverzekering bij Achmea met een verzekerd kapitaal van 120.000 gulden, voor het aflossen van zijn hypotheek bij dezelfde verzekeraar. De rente zet hij 30 jaar vast op 7,3%. Op het clausuleblad is opgenomen dat de rente de eerste zes maanden na verkoop van de woning gelijk blijft. Daarna wordt de rekenrente met 1 procentpunt verlaagd en nog een halfjaar later wordt de verzekering voortgezet tegen een rekenrente van 4%.

Nieuw aanbod

In september 2014 verkoopt de man in verband met een scheiding zijn woning. Hij informeert naar afkoop van de verzekering, maar zet dat uiteindelijk niet door. In december 2017 verhoogt Achmea de premie en kort daarna volgt een nieuw polisblad met daarop een rente van 6,3%. De man vraagt om uitlegt en krijgt die ook. De verzekeraar vertelt hem dat een halfjaar na vervallen van de verpanding de rente met 1% omlaag gaat en dat de verzekering per 1 juni 2018 definitief zou worden aangepast. Achmea belooft dan ook een nieuw aanbod te sturen.

De verzekeraar verstuurt vervolgens het polisblad van 2 maart met daarop de rente van 6,3%. De consument denkt dat dit het definitieve aanbod is. Hij is dan ook verrast als op 1 juni de premie opnieuw stijgt. Achmea legt op verzoek uit dat vanaf die datum de rente van 4% geldt.

De man vindt dat Achmea zijn zorgplicht heeft geschonden en dat hij erop mocht vertrouwen dat het aanbod van 2 maart 2018 zou gelden tot het einde van de looptijd. Die klacht dient hij in bij Kifid.

Geen rechtsverwerking

De Geschillencommissie krijgt hij niet aan zijn zijde. Aan het tijdsverloop en het stilzitten van de verzekeraar had hij niet het vertrouwen kunnen ontlenen dat de spaarverzekering tot de einddatum tegen een rentepercentage van 6,3% zou worden voortgezet. Hij had immers op het clausuleblad kunnen lezen wat er met de verzekering zou gebeuren na verkoop van de woning, aldus Kifid.

De man stelt dat Achmea door het lange stilzitten zijn rechten heeft verwerkt. Enkel tijdsverloop is geen toereikende grond voor rechtsverwerking, stelt de Geschillencommissie. Daarbij zou het nodig zijn dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de verzekeraar zijn aanspraak niet meer geldend zou maken. Dat heeft de consument niet kunnen hardmaken.

Voordeel in plaats van nadeel

Bovendien is de consument niet benadeeld, maar juist bevoordeeld, oordeelt de Geschillencommissie. De rente is immers pas na ruim drie jaar bijgesteld, in plaats van na zes maanden. Het verschil heeft de verzekeraar niet teruggevorderd.

Omdat het handelen van Achmea geen nadelige gevolgen heeft gehad, laat Kifid daarom in het midden of de verzekeraar zijn zorgplicht heeft geschonden. De Geschillencommissie wijst de klacht af. Het besluit is bindend.

Reageer op dit artikel