nieuws

Opnieuw meer financieringsruimte voor tweeverdieners

Financiële planning 6839

Tweeverdieners kunnen volgend jaar opnieuw mogelijk meer hypothecair krediet krijgen. Als het aan minister Wopke Hoekstra van Financiën ligt telt vanaf 2020 het toetsinkomen van de minst verdienende partner voor 80% mee bij het bepalen van de financieringslast. Nu ligt dat nog op 70%.

Opnieuw meer financieringsruimte voor tweeverdieners

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs, bemiddelaars, toezichthouders en andere belanghebbenden kunnen hun visie op Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020 kenbaar maken aan het ministerie via een internetconsultatie houdt. Die loopt op 2 september af.

Verder verruimd

In de afgelopen jaren zijn de verstrekkingsnormen voor tweeverdieners steeds verder verruimd. Het financieringslastpercentage werd in 2016 nog berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met 50% van het lagere toetsinkomen.

Hypothecair krediet

In de zogeheten Tijdelijke regeling hypothecair krediet zijn de inkomenscriteria vastgelegd voor het verstrekken van hypothecair krediet en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning. De wijzigingen in de regeling zijn in lijn met het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en sluiten aan bij de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting van de minst verdienende partner. Jaarlijks wordt de regeling aangepast, onder meer omdat nieuwe inkomenstabellen voor volgende jaar erin opgenomen worden.

Reageer op dit artikel