nieuws

DFO raadt adviseurs aan te wachten met opzeggen nationaal regime-registratie

Financiële planning 2431

Sinds 1 april zijn de eisen voor het nationaal regime verzwaard. Adviseurs met een Wft vermogen kunnen met een nationaal regime-registratie bijvoorbeeld ook adviseren in beleggingsfondsen. Volgens de AFM maken lang niet alle 5.000 ingeschreven adviseurs regelmatig gebruik van die vrijstelling. Vanwege de zwaardere regeldruk doen slapende registratiehouders er volgens de toezichthouder beter aan om hun inschrijving vrijwillig te beëindigen. Consultancybureau DFO adviseert financieel dienstverleners nog even af te wachten met het inleveren van hun registratie.

DFO raadt adviseurs aan te wachten met opzeggen nationaal regime-registratie

Volgens DFO is de brief waarin de AFM adviseurs opriep hun inschrijving te beëindigen niet in lijn met de uitgangspunten van het nationaal regime. Financieel dienstverleners moesten juist in staat worden gesteld om bepaalde diensten op beleggingsgebied te blijven leveren. Zoals het openen van beleggingsrekeningen, adviseren in beleggingsfondsen of het doorgeven van orders. DFO waarschuwt adviseurs dat het zomaar opgeven van de inschrijving niet in het belang van henzelf of de klant is.

Afstand doen

“Zou u de registratie nu beëindigen, dan ontneemt u zichzelf daarmee immers de mogelijkheid om in de toekomst desgewenst deze diensten alsnog te kunnen verlenen. Ook zou u dan afstand moeten doen van bijvoorbeeld losse beleggingsrekeningen, mocht u die in uw portefeuille hebben”, schrijft DFO op de eigen website. Het consultancybureau geeft aan de materie nader te zullen onderzoeken en daar later met andere branchepartijen over in contact te treden.

Geen inschatting

Volgens een woordvoerder van de AFM is er geen inschatting gemaakt van het aantal adviseurs dat hun registratie zal inleveren. Wel heeft de toezichthouder het beeld dat een deel van de financieel dienstverleners slechts incidenteel of helemaal geen gebruik maakt van hun nationaal regime-registratie.  Volgens de woordvoerder heeft de AFM bij hen alleen aangegeven dat het verstandig kan zijn de inschrijving te heroverwegen.

Wijzigingen

In de brief (en online) zet de AFM de belangrijkste wijzigingen onder elkaar. “Indien een financieel dienstverlener niet of nauwelijks gebruik maakt van zijn nationaal regime-registratie, kunnen we ons voorstellen dat de inspanningen van het doorvoeren van de wijzigingen niet opwegen tegen de baten. In dat geval kan een financieel dienstverlener overwegen de wijzigingen niet door te voeren, maar de registratie zo spoedig mogelijk in te leveren”, aldus de woordvoerder.

Gevolgen

De zegsman spreekt overigens tegen dat het opzeggen gevolgen heeft voor het in de portefeuille houden van klanten met een beleggingsproduct. “Het enkel in het klantenbestand hebben van klanten aan wie in het verleden beleggingsdiensten is verleend, kwalificeert niet als beleggingsdienst.” Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd, of nieuwe producten worden afgesloten, dan moet de klant wel worden doorverwezen naar een beleggingsonderneming.

Digitaal loket

De toezichthouder stuurde ook een opzeggingsformulier mee met de brief. Daarmee kunnen adviseurs tot 31 mei hun opzegging regelen. Volgens de AFM is daarvoor gekozen om de processen rond het verwerken van de wijzigingen te stroomlijnen. Het geldt niet als deadline, via het digitaal loket van de AFM kan een financieel dienstverlener op elk moment zijn nationaal regime-registratie intrekken.

Reageer op dit artikel