nieuws

Kifid: 15 jaar durende KEW was een passend advies

Financiële planning 1152

Een consument die in 2011 bij het Amsterdamse advieskantoor JijenWij Geldadvies een hypotheek sloot, krijgt de advieskosten niet terug. De klant kreeg een hypotheek met daaraan gekoppelde spaarverzekering van WestlandUtrecht Bank geadviseerd. In oktober 2016 constateerde een medewerker van een SNS-kantoor dat er een groot fiscaal nadeel op zou treden omdat er voor een looptijd van 15 jaar gekozen was. Het SNS-kantoor bracht een hersteladvies in rekening die de consument ook vorderde. Volgens Kifid was het eerste advies echter correct.

Kifid: 15 jaar durende KEW was een passend advies

Door de zogeheten tijdsklemmen had de klant destijds alleen uitzicht op de lage uitkeringsvrijstelling. Om de hoge vrijstelling te krijgen op de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), was een looptijd van minstens 20 jaar vereist. De SNS-medewerker en de eerste adviseur hebben daarop onderzocht of er mogelijkheden waren voor de consument om de looptijd te verlengen. WestlandUtrecht Bank had toen echter net het beleid veranderd waardoor er geen tussentijdse wijzigingen meer konden plaatsvinden.

Begeleiding

Per 1 april 2017 zijn de tijdsklemmen vervallen. Desalniettemin had de consument SNS daarvoor al opdracht gegeven tot begeleiding bij zijn hypotheek. De kosten van 3.025 euro eist hij daarom als gevolgschade via Kifid toch terug van de adviseur. In de uitspraak staat zijn vordering omschreven: “De Adviseur had nooit kunnen voorzien dat de tijdsklemmen voor de overeengekomen einddatum van de KEW zouden vervallen. Consument liep hierdoor het risico op een fiscale naheffing. Dat besloten is om de tijdsklemmen voor een KEW te laten vervallen, neemt niet weg dat het advies van de Adviseur onjuist was.”

Niet reproduceerbaar

Hoewel het advies niet reproduceerbaar was in verband met een overstap van adviessoftware, kon de eerste adviseur volgens Kifid toch voldoende motiveren waarom het correct was. “De Adviseur heeft toegelicht dat het advies met betrekking tot de looptijd van de KEW is gebaseerd op de wens van Consument om de geldlening gedeeltelijk op 65 jarige leeftijd afgelost te hebben. Het verstrekte advies voldoet aan deze wens. Daarnaast heeft de Adviseur gemotiveerd gesteld dat de geadviseerde constructie voor Consument, ondanks de lage uitkeringsvrijstelling en de fiscale naheffing, voordeliger is geweest dan wanneer Consument de KEW voor een periode van 20 jaar had afgesloten. De Adviseur heeft toegelicht dat dit komt doordat Consument in dat geval vijf jaar langer rentelasten en premie had moeten voldoen.”

Verlengen

De Geschillencommissie nam daarbij ook in ogenschouw dat op het moment van afsluiten de mogelijkheid nog steeds bestond om de looptijd van de KEW tussentijds te verlengen. “Dat WestlandUtrecht Bank, daargelaten fiscale regelgeving, haar beleid heeft gewijzigd, kon de Adviseur niet voorzien.” De vorderingen van de consument zijn afgewezen. Het advies is bindend.

Reageer op dit artikel