nieuws

NVIA positief over plannen rond loondoorbetaling bij ziekte

Financiële planning 768

De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) is over het algemeen positief gestemd over de plannen van minister Koolmees van Sociale Zaken rond de WIA en de loondoorbetaling bij ziekte. De inkomensadviseurs hebben nog wel de nodige reserves bij de nieuwe MKB-verzuimontzorgverzekering. 

NVIA positief over plannen rond loondoorbetaling bij ziekte

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat er, speciaal voor MKB-werkgevers, vanaf 2020 een zogeheten MKB-verzuimontzorgverzekering komt. Voor ondernemers met zo’n verzekering zal de verzekeraar alle verzuimkosten vergoeden en tevens alle inspanningen tot re-integratie van de zieke werknemer verrichten. De verzuimontzorgverzekering moet MKB-bedrijven bovendien meer zekerheid bieden bij premie-aanpassingen, die gebaseerd zijn op het eigen verzuim in de onderneming.

Rol bedrijfsarts

Het tweede belangrijke onderdeel van de plannen is dat alle werkgevers meer grip krijgen op het ziekteverzuim. De bedrijfsarts krijgt een meer prominente rol. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Concreet betekent dit voor werkgevers dat zij geen loonsanctie in het derde ziektejaar meer opgelegd kunnen krijgen, als zij het advies van de bedrijfsarts volledig hebben opgevolgd. Ook niet als sprake is van een meningsverschil tussen het UWV en de bedrijfsarts.

Geen grote wijzigingen

De NVIA zegt verheugd te zijn omdat er geen grote systeemwijzigingen komen. De loondoorbetalingsplicht blijft staan op twee jaar en de WIA blijft ongewijzigd. NVIA-voorzitter Peter Abelskamp (foto): “Het is goed dat verzekeraars de regie krijgen en tevens de volledige kosten gaan dragen en verantwoordelijkheid gaan nemen. Onze reserves zitten in de invulling door verzekeraars op termijn. Gaat de MKB-ontzorgverzekering echt het hele pakket omvatten, inclusief WIA-hiaat en –excedent en eigen risico dragen? Of zit er in de afspraken toch zo veel ruimte om nu net niet datgene aan te bieden wat de minister voor ogen heeft en waar werkgevers op zitten te wachten?”

De NVIA voert overleg met de inkomensverzekeraars over deze invulling.

Reageer op dit artikel