nieuws

NHG heeft nu tweekoppig bestuur

Financiële planning 1094

Carla Muters en Arjen Gielen vormen sinds 8 november het tweekoppig bestuur van NHG. Gielen is voorzitter en verantwoordelijke voor o.a. Beleid en Finance. Muters heeft Productontwikkeling en Dienstverlening in haar portefeuille.

NHG heeft nu tweekoppig bestuur

Als reden voor een tweekoppig bestuur stelt NHG dat daarmee een “passende vorm van aansturing voor NHG wordt bereikt”. En, zo meldt het persbericht verder: “NHG is een organisatie tussen markt en overheid, waar verschillende kennis- en ervaringsterreinen goed vertegenwoordigd zijn en waar we met collegiaal bestuur verantwoord wonen voor klanten mogelijk maken. Graag willen we de meerdere stakeholders van NHG goed vertegenwoordigen en goede balans van krachten (countervailing powers) brengen door collegiaal bestuur”.

Verschil

Gielen was voorheen de enige statutaire directeur met daarnaast twee ‘titulaire’ directeuren. Muters is nu benoemd tot tweede bestuurder en daarmee ook statutair verantwoordelijk. Door deze wijziging kunnen Muters en Gielen nu samen besluiten nemen en zijn ze ook formeel samen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en strategie. Waar er voorheen juridisch gezien een verschil was tussen de directie (Gielen) en titulaire directieleden (Muters, en eerder ook een 3e directeur), vervalt dit onderscheid. De portefeuille van Muters is uitgebreid met Productontwikkeling en Marketing & Communicatie naast Operations, ICT, HR.

De foto bij dit bericht is overigens gemaakt op de nieuwe locatie die NHG gaat betrekken. De organisatie wil daar nog geen verdere mededelingen over doen.

Reageer op dit artikel