nieuws

Kifid begint aan volgende afwikkelingsfase woekerpolisklachten

Financiële planning 1218

Kifid begint aan een volgende stap met de zevenhonderd gebundelde klachten in het woekerpolisdossier. De afgelopen maanden zijn 50 klachten over beleggingsverzekeringen door bemiddeling tussen klant en verzekeraar opgelost, meldt het klachteninstituut in een persbericht over de voortgang van de afwikkeling. Kifid gaat als eerst verder met de dossiers waarin oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt.

Kifid begint aan volgende afwikkelingsfase woekerpolisklachten

De klachten over de woekerpolissen zijn door Kifid geclusterd naar verzekeringsproduct en financieel dienstverlener. Sommige clusters zijn volgens het instituut compleet genoeg voor de Geschillencommissie om tot een oordeel te komen. “Met de projectmatige aanpak die is ingezet willen we de komende tijd steeds meer van deze langlopende klachten oplossen”, zegt voorzitter van de Geschillencommissie Eveline Ruinaard.

Hoofdpijndossier

De voorzitter noemt het bemoedigend om te zien dat verzekeraars ruimte bieden voor bemiddeling. “Consumenten en verzekeraars willen dat de klachten in dit ‘hoofdpijndossier’ nu eindelijk worden opgelost. En bemiddeling gaat meestal sneller dan een hele procedure eindigend in een uitspraak. Deze klachten een voor een beoordelen om tot een uitspraak te komen kost wel de nodige tijd.” Ruinaard vraagt van alle partijen om geduld en begrip.

Fases van afwikkeling

Kifid heeft de afwikkeling van de woekerpolisklachten opgedeeld in drie fases. “Kifid is nu, in de tweede fase, bezig de ingekomen reacties van consumenten en financiële dienstverleners te inventariseren. Dit varieert van inhoudelijke reacties tot reacties waarin consument of verzekeraar aangeven geen behoefte te hebben aan een inhoudelijke reactie”, schrijft het klachteninstituut. “Kifid zorgt dat consumenten en verzekeraars over en weer van deze inhoudelijke reacties kennis kunnen nemen.”

In de derde en laatste fase gaat Kifid cluster voor cluster de zaken behandelen. “Klachten waarvan het dossier nog niet compleet is, of waarbij nu geen ruimte is voor bemiddeling, zullen op een later moment worden opgepakt”, schrijft Kifid. In april gaf het klachteninstituut aan waarschijnlijk nog heel 2019 nodig te hebben om alle zaken af te wikkelen.

Reageer op dit artikel