nieuws

‘Twijfelachtig of Taxatie Data Netwerk het taxatieproces sneller maakt’

Financiële planning 940

Directeur Paul Klijn van validatie-instituut NWWI zet vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het Taxatie Data Netwerk (TDN) voor de snelheid van het taxatieproces. “Het is de vraag of het toevoegen van extra schakels in het taxatie- en validatieproces de snelheid van taxeren en valideren zal verbeteren”, zegt hij in de rubriek Nieuwe Concepten in am:magazine 43.

‘Twijfelachtig of Taxatie Data Netwerk het taxatieproces sneller maakt’

Het TDN is in het leven geroepen om taxateurs sneller, flexibeler en transparanter woningtaxaties uit de laten werken en gevalideerd te krijgen. Deze zomer werd bekend dat makelaarsvereniging NVM en dochteronderneming Flux van het netwerk gebruik gaan maken. In am:magazine buigen drie experts zich over deze innovatie in de taxatiemarkt.

Expert 1: Bas Botman

“TDN is een netwerk dat taxateurs in staat stelt om sneller, flexibeler en transparanter woningtaxaties uit te werken en gevalideerd te krijgen. Het is een open platform voor taxateurs, validatie-instituten en softwareleveranciers en zorgt dat alle partijen aan elkaar geknoopt kunnen worden”, zegt Bas Botman, directeur van softwareontwikkelaar fluX. “In de huidige praktijk kunnen aanvragen voor te valideren taxaties alleen ingediend worden bij een van de validatie-instituten. Door goed gebruik te maken van ICT zijn met TDN vele nieuwe routes mogelijk. Dat zorgt voor meer concurrentie en keuzevrijheid, wat weer leidt tot betere en snellere innovatie in de taxatiemarkt.”

Een taxatierapport regelen voor de financiering van een woonruimte wordt volgens Botman eenvoudiger. “Bij TDN kunnen partijen zelf aanvragen indienen. Taxateurs kiezen dan welke uitwerksoftware ze gebruiken om het rapport te maken. In de toekomst verwachten we ook nieuwe vormen van taxatie-aanvragen binnen te krijgen. Bijvoorbeeld via de websites van taxateurs zelf, wat nu nog via de validatie-instituten gaat. We verwachten ook dat meer partijen software gaan aanbieden om taxaties in uit te werken. Dat gaat leiden tot nieuwe oplossingen, waardoor een taxateur beter en efficiënter taxaties kan doen. Een nieuw te verwachten ontwikkeling is bijvoorbeeld een module geïntegreerd in de software van de financieel adviseur. Samen met de klant kan hij dan kiezen uit een lijst van taxateurs, offertes aanvragen en de status van de lopende taxaties inzien.”

Expert 2: Pim Klamer

“Taxateurs worstelen momenteel met een grote tijdsdruk om hun taxatierapporten op tijd af te ronden”, zegt Pim Klamer. Klamer is onderzoeker van taxatieprocessen aan de Hogeschool Utrecht en opleidingsadviseur bij de Academie voor Vastgoed. “Die tijdsdruk is alleen maar groter geworden met het nieuwe model taxatierapporten 2018. Dus als er met het TDN iets van de verwerkingstijd afgehaald kan worden, dan zal dat de kwaliteit van het traject ten goede komen.” Hoe lang een validatie duurt, verschilt volgens Klamer per markt en per instituut. “Dat kan een dag tot enkele dagen duren. Het is afhankelijk van het aantal aanvragen dat er tegelijkertijd binnenkomt. Als een taxateur dat weet, dan kan hij makkelijker voor een ander instituut kiezen. In drukke tijden kun je de last spreiden.”

Klamer verwacht dat taxateurs zo meer tijd overhouden voor het inhoudelijk deel van hun vak. “De taxateur komt zelf meer aan het roer van het proces. Hij kan zelf het best inschatten hoe hij het proces het snelst kan afronden. Het moet wel meteen vrij zijn van kinderziektes, dat is het enige risico. Straks moet het  gewoon werken en door alle partijen geaccepteerd worden. Anders zul je zien dat een instituut toch teruggrijpt op de eigen software.” Het TDN moet de concurrentie tussen de validatie-instituten bevorderen. Hoe gaat dat voor hen uitpakken? “Op de korte termijn zou een instituut klanten kunnen verliezen. Een taxateur kan bij grote drukte makkelijker voor een ander instituut kiezen. Maar als je de verwerkingstijd als instituut beperkt kunt houden, dan zul je zien dat taxateurs graag naar je toe blijven komen. Het houdt iedereen scherp.”

Expert 3: Paul Klijn

“We volgen bij het NWWI de pilot van het Taxatie Data Netwerk met interesse”, zegt Paul Klijn, directeur van validatie-instituut NWWI. Klijn spreekt voor deze reactie mede namens TaxateursUnie, het andere grote validatie-instituut in de markt. “Het sneller, beter en transparanter maken van processen voor alle schakels in de taxatieketen heeft de continue aandacht van onze beide instituten. De instituten richten zich hierbij ook op het ontzorgen van taxateurs en geldverstrekkers.”

Klijn zet vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het TDN voor de snelheid binnen het proces. “Het is de vraag of het toevoegen van extra schakels in het taxatie- en validatieproces de snelheid van taxeren en valideren zal verbeteren.” Volgens Klijn is er bovendien weinig mis met de huidige doorlooptijden bij de validatie-instituten. “De combinatie van intelligente automatisering, bronnencontrole en handmatige beoordeling door een validatiemedewerker vormt de basis voor het validatieproces van het NWWI en TaxateursUnie. Dat maakt dat taxatierapporten binnen een dag worden verwerkt. Als een taxateur voor de tweede of volgende keer een rapport ter validatie aanbiedt, is dat zelfs binnen enkele uren. Een groot deel van de controles vindt geautomatiseerd plaats. Validatiemedewerkers voeren diverse noodzakelijke inhoudelijke controles uit, met name gericht op de aannemelijkheid van de onderbouwing van de waardering.”

Herstel

Dit verhaal verscheen eerder in am:magazine 43. Daarin staat abusievelijk vermeld dat TDN wordt ontwikkeld door NVM-dochter Flux. Het Taxatie Data Netwerk wordt ontwikkeld door het Taxatie Validatie Instituut en IT-bedrijf Topicus. NVM/Flux is wel betrokken bij de tweede pilotfase waarin het netwerk zich nu bevindt.

Reageer op dit artikel