nieuws

DNB: Vooral bedrijven kwetsbaar voor rentestijging

Financiële planning 534

DNB heeft berekend wat de gevolgen zijn voor niet-financiële bedrijven en huishoudens als de rentetarieven stijgen. De toezichthouder concludeert dat voor bedrijven kwetsbaar zijn bij rentestijgingen. De terugbetalingscapaciteit van bedrijven zou bij een fictieve rentestijging van 200 basispunten in twee jaar tijd, heel snel weer terug zijn op het niveau van tijdens de crisis.

DNB: Vooral bedrijven kwetsbaar voor rentestijging

De schuld van huishoudens en bedrijven is groot ten opzichte van de rest van de eurozone. Alle huishoudens in Nederland hebben bij elkaar een schuld van 107 procent van het BBP. Voor bedrijven is dat 113 procent. In de eurozone is dat respectievelijk 58 procent en 83 procent. De schuldhoudbaarheid voor huishoudens in Nederland is echter goed. Dat komt vooral omdat de rente bij een hypotheekschuld voor langere tijd wordt vastgezet.

Schuldfinancieringsratio

Voor bedrijven worden die afspraken minder vaak gemaakt. Een rentestijging van 25 basispunten heeft gemiddeld 7 kwartalen nodig voordat die bijna volledig is doorgegeven aan bedrijven. Dat maakt bedrijven op voorhand al kwetsbaarder. Hoe kwetsbaar, dat berekent DNB door schuldfinancieringsratio uit te rekenen. Dat is de verhouding tussen de totale schuldbetalingen (rente en aflossing) en het bruto besteedbaar inkomen van de sector.

Voor niet-financiële bedrijven in de gehele eurozone, komt de schuldfinancieringsratio in 2021 alweer uit op het niveau van tijdens de eurocrisis (2012). De simulatie laat zien dat Nederlandse bedrijven onder die piekniveaus blijven, maar dat de recent ingezette verbetering wel bijna volledig teniet gedaan wordt.

Reageer op dit artikel