nieuws

Partners proberen dubbel afgewezen klacht beleggingshypotheek opnieuw

Financiële planning 990

Een hypotheekklant van Westland Utrecht Bank diende in 2014 twee klachten in over zijn matig renderende beleggingsrekening. Eén tegen de bank en één tegen zijn hypotheekadviseur. Beide vorderingen werden destijds door het Kifid afgewezen. Dit jaar kreeg het klachteninstituut opnieuw een klacht binnen. Over dezelfde zaak, maar nu afkomstig van de partner van de klant

Partners proberen dubbel afgewezen klacht beleggingshypotheek opnieuw

De klant klaagde in 2014 dat hij te veel beheerkosten voor zijn effectenrekening betaald had. De advieskantoren die hem hadden geadviseerd over zijn hypotheek en de rekening, troffen geen blaam volgens het Kifid in 2016. Westland Utrecht Bank was volgens de consument echter ook tekort geschoten. Ook daar was het Kifid het niet mee eens.

Dit jaar belandt er opnieuw een klacht bij het Kifid: “Consument stelt dat de Bank haar zorgplicht heeft geschonden, dat de Bank zich schuldig heeft gemaakt aan slecht vermogensbeheer en dat de Bank medeverantwoordelijk is voor het advies dat ten tijde van het afsluiten van de hypothecaire geldlening en effectenrekening is gegeven.”

Onbehandelbaar

De Geschillencommissie oordeelt dat de zaak die de partner van de consument aankaart, dezelfde is als twee jaar geleden. Omdat de commissie niet twee keer dezelfde zaak kan behandelen, hoefde er geen zitting te komen en acht de commissie de zaak onbehandelbaar.

Reageer op dit artikel