nieuws

Compensatie voor duur ontslag langdurig zieke medewerkers

Financiële planning 1014 PA

Compensatie voor duur ontslag langdurig zieke medewerkers

Werkgevers zijn vanaf 2020 minder geld kwijt als ze langdurig zieke werknemers ontslaan. Er komt een compensatieregeling voor de transitievergoeding die ze moeten betalen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgevers kunnen nu te maken krijgen met flinke lasten als een werknemer na een langdurige ziekteperiode wordt ontslagen. Ook deze werknemers hebben namelijk recht op een transitievergoeding. Werkgevers klagen over ‘zware en onredelijke’ financiële verplichtingen. Het kabinet komt hen daarom tegemoet.

Awf-premie omhoog

De compensatie die bedrijven kunnen krijgen voor de vergoeding komt uit het Algemeen werklooosheidsfonds (Awf). Hierdoor gaat de uniforme Awf-premie omhoog. Daarnaast krijgen vakbonden en werkgevers meer ruimte in de cao om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Wetsvoorstel arbeidsmarkt

Koolmees hoopt dat door de compensatie werkgevers minder terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen. In het najaar stuurt de minister ook het Wetsvoorstel arbeidsmarkt (Wab) naar de Tweede Kamer. Hierin worden aanpassingen voorgesteld voor de berekening en de opbouw van de transitievergoeding.

Reageer op dit artikel