nieuws

Kifid: Loyalis hoeft geen rekening te houden met succesvolle therapie

Financiële planning 743

De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid treedt niet in het acceptatiebeleid bij een goed gemotiveerde uitsluiting door een verzekeraar. Dit blijkt uit een uitspraak in een kwestie tussen een consument en AO-verzekeraar Loyalis. Loyalis hanteerde tegen de zin van man een uitsluiting voor psychische klachten hoewel deze volgens hem allang tot verleden behoorden.

Kifid: Loyalis hoeft geen rekening te houden met succesvolle therapie

De consument vraagt enkele jaren geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij Loyalis. De verzekeraar accepteert de man als verzekerde, maar wel met een uitsluiting voor psychische klachten, omdat hij hiervoor in het verleden is behandeld. De verzekerde gaat hiermee niet akkoord en verzoekt Loyalis tevergeefs de uitsluiting te schrappen. Hij wijst erop dat hij negen jaar vóór de aanvraag van de verzekering een succesvolle therapie heeft gevolgd waar hij sterker is uitgekomen en dat zijn situatie sindsdien onveranderd stabiel is.

Onvoldoende onderbouwd

Wat Kifid betreft doet dit echter weinig af aan de argumentatie Loyalis voor de uitsluiting hanteerde. Nadat de geschillencommissie in een tussenuitspraak nog constateerde dat de verzekeraar onvoldoende had onderbouwd waarom de verzekerde geen volledige AO-dekking kon krijgen, is de onderbouwing -na aanlevering door de medisch adviseur van Loyalis, nu wel voldoende.

UWV-volgend

De geschillencommissie concludeert in haar einduitspraak dat in dit geval de betreffende AO-polis UWV-volgend is. “Aangezien het UWV, nog steeds volgens de medisch adviseur van Verzekeraar, in gevallen als de onderhavige de aard of ernst van een psychiatrische stoornis niet van doorslaggevend belang laat zijn, net zo min als de psychiatrische diagnose, heeft Verzekeraar besloten geen nadere informatie bij de behandelend psychiater op te vragen.”

Verhoogd risico

De geschillencommissie stelt deze keuze te kunnen billijken omdat een verzekeraar vrij is op grond van zijn contracteer- en beleidsvrijheid de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen hij wel en waartegen hij geen dekking wenst te verlenen. “Het staat Verzekeraar vrij acceptatiecriteria te hanteren waarbij de medische voorgeschiedenis van een aspirant-verzekeringnemer – in dit geval psychische klachten – wordt meegewogen in de beoordeling van het te bepalen risico en derhalve ook om een aspirant-verzekeringnemer alleen te accepteren met een beperkende bepaling indien Verzekeraar een verhoogd risico aanwezig acht.”

Geen misbruik

De commissie vervolgt: “Het is de Commissie daarbij niet gebleken dat Verzekeraar, zoals Consument heeft opgemerkt, heeft gediscrimineerd of anderszins met willekeur van haar bevoegdheid om al dan niet te contracteren misbruik heeft gemaakt.”

Reageer op dit artikel