nieuws

Consumentenbond: Aegon houdt zich niet aan leidraad boeterente

Financiële planning 979

Aegon houdt zich als enige  hypotheekbank niet aan de leidraad die de AFM vorig jaar heeft verstrekt voor het berekenen van de boeterente voor klanten die willen overstappen naar een andere bank. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Volgens de bond legt Aegon Bank de regels voor het berekenen van boeterente bij het oversluiten van hypotheken structureel uit in het nadeel van de klant. Volgens Aegon baseert de Consumentenbond haar bevindingen op feitelijke onjuistheden.

Consumentenbond: Aegon houdt zich niet aan leidraad boeterente

Sinds 14 juli 2016 is er een vrijwel doorlopende discussie over berekening van de vergoeding die geldverstrekkers die hanteren klanten vervroegd willen aflossen (om over te stappen naar een andere bank). Op grond van de Mortgage Credit Directive, die toen ook in Nederland van kracht werd, mogen banken niet langer meer dan de daadwerkelijk geleden schade in rekening brengen.

Te hoge boeterente

Volgens diverse criticasters, waaronder de Consumentbond hebben geldverstrekkers jarenlang een te hoge boeterente berekend aan consumenten die hun hypotheek oversloten. Adviesbedrijf Ikbenfrits kwam zelfs met de claimstichting Oversluitclaim die de teveel betaalde boeterente gaat terugvorderen. Bovendien stelt deze stichting dat ook de berekening vóór de invoering van de Mortgage Credit Directive niet deugde.

Leidraad voor berekening

In 2017 publiceerde de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom een leidraad waarin is vastgelegd hoeveel boeterente banken mogen rekenen. Consumenten die na 14 juli 2016 teveel boeterente betaalden, moeten bovendien worden gecompenseerd. Volgens de Consumentenbond volgend de meeste banken de leidraad redelijk. Alleen Aegon Bank wijkt volgens de op meerdere punten af, ten koste van de klant.

Maas in de wet

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Aegon legt de regels van de AFM zó uit dat het precies in zijn straatje past. Zo compenseert Aegon alleen klanten die hun hypotheek oversloten naar een andere geldverstrekker. Consumenten die binnen het concern overstapten krijgen geen cent. Aegon maakt hier gebruik van een maas in de wet; in de leidraad staat namelijk niet letterlijk dat de boeteberekening ook geldt voor intern oversluiten. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling. In een toelichting op de leidraad geeft de AFM wél aan dat de regels ook hiervoor gelden. Aegon is de enige bank die zijn trouwe klanten op deze manier benadeelt.”

In eigen voordeel

Aegon Bank rekent volgens de Consumentenbond  ook als enige een te hoge boeterente aan consumenten met een combinatiehypotheek waarbij consumenten (tegelijkertijd) sparen en beleggen. “In de leidraad staat dat banken bij spaarhypotheken het gespaarde bedrag moeten aftrekken van de totale som waarover boete wordt berekend. De rekening wordt daarmee lager. De leidraad zegt echter niets over combinatiehypotheken. Ook hier legt Aegon de regels in zijn eigen voordeel uit, en houdt het geen rekening met de opgebouwde spaarpot van de klant. Andere banken doen dat wel.”

De Consumentenbond vraagt Aegon om zijn beleid aan te passen. Ook heeft het aan de AFM gevraagd om naar de handelswijze van de bank te kijken.

Not amused

Aegon is op haar beurt not amused over de berichtgeving door de Consumentenbond. “De conclusies die de Consumentenbond trekt kloppen niet; alle klanten en oud-klanten die hun hypotheek over hebben gesloten na 14 juli 2016 zijn of worden gecompenseerd voor het verschil tussen het bedrag dat onder de oude wetgeving paste en het bedrag onder nieuwe wetgeving. Aegon heeft de Consumentenbond begin februari de antwoorden op een vragenlijst over boeterentes gestuurd en daarin aangegeven dat we nog een besluit moesten nemen over enkele punten. Zonder te checken of dit besluit gevallen is, heeft de Consumentenbond een persbericht uitgebracht. In dit persbericht wordt het beleid van Aegon op drie punten – ten onrechte – bekritiseerd.”

Interne oversluiters

Ten aanzien van de interne oversluiters stelt de verzekeraar dat ten tijde van het beantwoorden van de vragenlijst in februari van de Consumentenbond hierover nog geen formele besluitvorming had plaatsgevonden. “Inmiddels is dat wel het geval. Klanten die intern hebben overgesloten na 14 juli 2016 zijn of worden allemaal gecompenseerd. Wat de Consumentenbond concludeert in haar persbericht (‘ Aegon maakt gebruik van een maas in de wet’, ‘Aegon legt de regels zo uit dat het in haar straatje past’, ‘Aegon maakt er een potje van’) is feitelijk onjuist.”

Hybride hypotheken

Aegon geeft voor de combinatiehypotheek rekening te houden met de opgebouwde waarde binnen (bank)spaarhypotheken. “Dat is logisch, omdat over die bedragen eenzelfde rentevergoeding wordt gegeven binnen de polis als wordt ontvangen over de lening. Bij hybride verzekeringen kan daarvan ook sprake zijn, maar bij die producten kan de klant naar wens switchen van de ene investering naar de andere. Klanten kunnen ervoor kiezen hun hybride verzekering om te zetten naar een (bank)spaarproduct. Dat gebeurt ook regelmatig. Ons nieuwe beleid behelst onder meer dat klanten de opgebouwde waarde in hun bijverband kosteloos mogen aflossen (mits aflossing daadwerkelijk plaatsvindt uit de opgebouwde waarde). In combinatie met de mogelijkheid om een hybride verzekering om te zetten naar een (bank)spaarproduct, is het nadeel dat ons verweten wordt door de klant prima te omzeilen.

Nog niet op aflosnota

Aegon geeft de berekeningswijze van de aflossingskosten nog niet op de aflosnota weer. “Die wens hebben wij wel, dus dat gaat binnenkort komen. Op de aflosnota vermelden we álle benodigde gegevens en de klant en zijn adviseur kunnen daarmee zelf eenvoudig controleren of de berekende aflossingskosten kloppen. De berekeningswijze publiceren wij op aegon.nl en er zijn op internet vele rekentools beschikbaar waarmee de aflossingskosten eenvoudig kunnen worden nagerekend.”

Adviseur laten meekijken

Toch benadrukt de verzekeraar dat vroegtijdige oversluiting financieel en fiscaal complex is. “Daarom raden wij consumenten aan om hun financieel adviseur te laten meekijken naar de voor- en nadelen. Dat wij klanten zouden benadelen, laat staan dat wij dat met opzet zouden doen, is niet juist.”

 

Reageer op dit artikel