nieuws

Investering ene partner geen risico voor de ander

Financiële planning PA 1867

Investering ene partner geen risico voor de ander

In een zaak waarin ex-partners ruziën over de financiële afwikkeling en er geen samenlevingscontract is om op terug te vallen, gaat Hof Den Bosch in een recente zaak uit van een (stilzwijgende) overeenkomst die inhoudt dat tegenover de geldelijke meer-inbreng van de man (inkomen) de niet-geldelijke meer-inbreng van de vrouw staat. De vrouw is de man dus niets verschuldigd.

Het gaat in de zaak om een man en een vrouw die achttien jaar ongehuwd samenwonen, …