nieuws

Geen notariskosten meer bij gemeenschap van goederen

Financiële planning 1923

Mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, hoeven straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is straks voldoende. De maatregel geldt ook voor het geregistreerd partnerschap. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming heeft hiervoor een wetsvoorstel geschreven.

Geen notariskosten meer bij gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel, dat voortvloeit uit het regeerakkoord, is een antwoord op nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2018. Vanaf dit jaar trouwen mensen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Schulden of bezittingen die uitsluitend van een van de partners zijn, vallen buiten de gemeenschap. Bezittingen en schulden die van beide partners samen zijn, blijven dit ook na een huwelijk. Wel worden partners door het huwelijk ieder voor de helft eigenaar van de gezamenlijke bezittingen.

Als een woning van partners eigendom is in een andere verhouding dan fiftyfifty, is het nieuwe huwelijksvermogensrecht een belangrijk aandachtspunt. Na het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de verhouding dan alsnog fiftyfifty als niets anders is vastgelegd. Ook erfenissen en schenkingen worden sinds dit jaar anders behandeld: deze vallen niet meer automatisch in de gemeenschap.

Modelverklaring

Huwelijkspartners die hiervan af willen wijken en wel alles willen delen, moeten naar de notaris om dat vast te laten leggen. Dekker wil deze mensen tegemoetkomen door de regelgeving te vereenvoudigen en de notariskosten te schrappen. Er komt een modelverklaring voor mensen die in gemeenschap van goederen willen trouwen. Die moet uiterlijk een dag voor het huwelijk ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op dit moment wordt het wetsvoorstel geconsulteerd in de markt. Partijen hebben nog een maand de tijd om hun oordeel over de wet te geven.

Dit artikel is onderdeel van am: permanent actueel. Onderaan het artikel staan vragen die pa-abonnees kunnen beantwoorden. Het artikel inclusief resultaat wordt dan toegevoegd aan de persoonlijke toetsresultaten. Interesse om mee te doen aan am:permanent actueel? Klik hier voor meer informatie. 

Reageer op dit artikel