nieuws

Examentraining (73): Hypothecair krediet

Financiële planning 1848

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Hypothecair krediet.

Examentraining (73): Hypothecair krediet

Casus
Mirco (25) en Nikky (23) hebben een afspraak met hun hypotheekadviseur. Ze zijn in januari 2018 getrouwd en hebben geen huwelijkse voorwaarden opgesteld bij de notaris. Mirco werkt als bioloog en verdient € 3.250 bruto per maand. Hij heeft een vast contract bij zijn werkgever. Nikky werkt nu dertien maanden via Uitzendbureau XYZ, dat is aangesloten bij Stichting Perspectiefverklaring. Op dit moment verdient Nikky € 2.100 bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld). De eerste tien maanden van het dienstverband verdiende Nikky € 2.000 bruto per maand (exclusief vakantiegeld). Het uitzendbureau is positief over Nikky. Door haar cv, referenties en eerdere beoordelingen heeft het uitzendbureau een perspectiefverklaring afgegeven.

Spaargeld
Nikky heeft € 11.000 aan spaargeld en Mirco € 7.500. Zij willen een deel van dit geld gebruiken om het totaal aan kosten koper te betalen.

Woning
Mirco en Nikky hebben een woning op het oog van € 250.000 (exclusief kosten koper) die gelijk is aan de marktwaarde. Mirco wil graag voor hem en Nikky een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Een vriend van Mirco is namelijk in de problemen gekomen na het overlijden van zijn partner en dat wil Mirco voorkomen. Verder willen Mirco en Nikky een woning kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Schenking
De ouders van Nikky willen Nikky € 100.800 schenken voor de aankoop van deze woning. Omdat zij het ook erg goed kunnen vinden met Mirco, laten zij voor deze schenking een insluitingsclausule opstellen bij de notaris.

Vraag 1
Nikky en Mirco zijn benieuwd hoeveel zij maximaal kunnen lenen op basis van hun inkomens. Welk jaarinkomen van Nikky mag de hypotheekadviseur hanteren bij het berekenen van de maximale hypothecaire lening?

a) Nikky’s inkomen kan niet meegenomen worden.
b) € 25.200,- per jaar.
c) € 27.216,- per jaar.
d) Nikky’s jaarinkomen over de afgelopen twaalf maanden.
e) Nikky’s gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen drie jaar.

Toetsterm(en):
2d.1 De kandidaat kan de bestaande en toekomstige klantsituatie vaststellen. De kandidaat interpreteert alle gegevens en documenten, zoals bestaande financiële producten, hypotheekverleden, UPO, loonstrook en uitkeringsspecificaties, op de juiste wijze.

Vraag 2
Nikky wil de schenking van haar ouders gebruiken om de eigenwoningschuld omlaag te brengen bij de aanschaf van de woning. Wat gebeurt er met de schenking?

a) De schenking valt in de gemeenschap van goederen van Nikky en Mirco.
b) De schenking valt in het privévermogen van Nikky. Er ontstaat een vergoedingsrecht van € 100.800. Als zij in de toekomst uit elkaar gaan, wordt de schenking vergoed volgens de beleggingsleer.
c) De schenking valt in het privévermogen van Nikky. Vanaf 1 januari 2018 kunnen schenkingen en erfenissen niet meer in de gemeenschap van goederen vallen.

Toetsterm(en):
3c.1 De kandidaat kan een passende hypotheekconstructie opstellen. De kandidaat houdt rekening met het relevante juridische kader waarin de aanvragers zich bevinden.

Vraag 3
In 2022 heeft Mirco een erfenis ontvangen van € 22.000 en dit bedrag afgelost op de nog openstaande eigenwoningschuld. De waarde van de woning bedroeg op het moment van inbrengen € 262.500. In 2025 strandt het huwelijk van Nikky en Mirco. De woning wordt snel verkocht, voor € 270.375. Hoeveel bedraagt de vergoeding van de ingebrachte erfenis van Mirco bij echtscheiding?

Antwoord: € […]

Toetsterm(en):
3 e.4 De kandidaat kan handelen in geval van wijzigingen in de omstandigheden van de klant. De kandidaat beantwoordt eventuele vragen van de klant. Geeft correcte en duidelijke uitleg. De kandidaat reviseert zijn oorspronkelijk advies op basis van de gewijzigde omstandigheden van de klant, zoals echtscheiding/verbreking partnerrelatie, gezinsuitbreiding, einde of wijziging in dienstverband.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel