nieuws

Randstad: meer hypotheken om uit te kiezen en vaker 10 jaar rentevast

Financiële planning 2958

Randstad: meer hypotheken om uit te kiezen en vaker 10 jaar rentevast

Inwoners van de drie Randstadprovincies met een laag of middeninkomen kunnen bij het zoeken naar een hypotheek kiezen uit meer aanbieders dan mensen met een gelijk inkomen daarbuiten. Uit een marktscan van De Hypotheekshop blijkt verder dat Randstedelingen vaker kiezen voor een hypotheek met een rentevastperiode  van 10 jaar, waar  mensen ‘in de provincie’ vaker gaan voor een termijn van 20 of 30 jaar. 

In de marktscan zijn alle aanvragen voor nieuwe hypotheken uit 2017 meegenomen die via De Hypotheekshop (CMIS Group) zijn ingediend. Daarbij is gekeken naar het marktaandeel van elke geldverstrekker op twee dimensies: totaal huishoudinkomen per jaar (inkomen tot € 50.000 en vanaf € 75.000 en de regio van het onderpand (binnen de drie Randstadprovincies en daarbuiten).

Lage en middeninkomens

De spreiding op inkomen is groter dan op regio, waarbij over de gehele breedte van het inkomen de meeste aanbieders de markt in de Randstad bewerken, hoofdzakelijk de lage en midden- inkomens. De minste aanbieders komen voor in het segment  ‘laag/midden inkomen – provincie’. Hypotheken in dit segment worden -via de Hypotheekshop- hoofdzakelijk ondergebracht bij Rabobank en Merius.

Verschillende verklaringen

Volgens De Hypotheekshop zijn er verschillende verklaringen voor de verschillende marktposities die aanbieders regionaal of inkomensgewijs innemen. Zo blijkt uit de analyse dat in de Randstad veel meer consumenten ervoor kiezen om de rente 10 jaar vast te zetten, terwijl men in de provincie eerder opteert voor 20 of 30 jaar vast.

Hoge huizenprijzen

“Naast een mogelijk cultureel verschil, lijkt de wijze waarop iemands leencapaciteit op inkomen wordt bepaald hier debet aan”, aldus De Hypotheekshop. “De hoogste hypotheek is meestal haalbaar met een rentekeuze voor 10 jaar vast. De hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod tot €250.000 in de Randstad lijken de keuze om de rente 10 jaar vast te zetten in de hand te werken.”

Keuze voor NHG-rentetarieven

Ook  hebben volgens de hypotheekwinkel aanbieders als Argenta, Lloyds en Allianz nadrukkelijk gekozen voor het NHG-segment en financieren dezeaanvragen zonder NHG niet volledig. Waar de NHG-rentetarieven van aanbieder bijBouwe in 2017 volgens De Hypotheekshop langdurig waren ‘uitverkocht’.

Spaar- of levenhypotheek

Verder wijst de CMIS-dochter op het gegeven dat voor consumenten die voor 2013 hun eerste hypotheek hebben gesloten overgangsrecht geldt. Als zij doorstromen kiezen zijn vaak voor geldverstrekkers die een (bank)spaar- of levenhypotheek aanbieden, veelal de grootbanken al zijn deze volgens de Hypotheekshop door het Basel IV-akkoord wel minder aantrekkelijk  geworden.

Maatwerk en doorstromers

Ten slotte wijst De Hypotheekshop als verklaring  op de ruimte  die sommige geldverstrekkers bieden voor maatwerk en het gegeven dat doorstromers een grotere deel van de markt in beslag nemen nu het voor starters steeds lastiger wordt om überhaupt een hypotheek te krijgen. Dit, in combinatie met een eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting, leidt er volgens de hypotheekwinkel toe dat het belangrijker is geworden voor aanbieders om gunstige rentetarieven te voeren in de tariefklassen tot 80%-90% van de woningwaarde.

Reageer op dit artikel