nieuws

Nieuwbouw trekt aan, maar Randstad koerst vooral op huurwoningen

Financiële planning 853

In 2017 is voor bijna 70.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 30% meer dan in 2016 toen er nog bijna 54.000 woningen werden vergund. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Voor de overspannen woningmarkt in de grote steden biedt het nog weinig soelaas omdat er daar hoofdzakelijk huurwoningen worden bijgebouwd.

Nieuwbouw trekt aan, maar Randstad koerst vooral op huurwoningen

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen komt steeds meer in de buurt van het aantal vóór de crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks gemiddeld voor zo’n 80.ooo nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend. Het aantal vergunningen is een vroege indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar. Vorige maand meldde het CBS al dat er in 2017 ruim 62.000 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

Meer huur- dan koopwoningen

De aangekondigde nieuwbouw is in de Randstad nog niet direct de oplossing voor de vele starters die er een koopwoning zoeken. In Amsterdam werden in 2017 de meeste nieuwbouwwoningen vergund, 3.498, waarvan bijna 52% uit huurwoningen bestaat. Ook in andere grote steden waar meer dan duizend nieuwbouwwoningen zijn vergund, is het aandeel vergunde huurwoningen ten opzichte van koopwoningen in de meeste gevallen hoger. In Den Haag was het aandeel vergunde huurwoningen bijvoorbeeld 65%, in Utrecht  71%, in Leiden zelfs 78% procent.

Buiten  de Randstad

In Almere en Tilburg werden daarentegen respectievelijk 27% en 33% van het totale aantal vergunde nieuwbouwwoningen voor huurwoningen verleend. Het landelijke gemiddelde voor vergunde huurwoningen lag op 34% vergunde nieuwbouwwoningen.

Reageer op dit artikel