nieuws

Kamervragen over ‘wantrouwen gemeenten beleggers middenhuurwoningen’

Financiële planning 917

Kamervragen over ‘wantrouwen gemeenten beleggers middenhuurwoningen’

Kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) heeft Kamervragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ‘wantrouwen van gemeenten in beleggers van middenhuurwoningen’.

Kamerlid Koerhuis wil van de minister onder andere weten of zij op de hoogte is van de huidige situatie op de woningmarkt. De bouw van middenhuurwoningen is volgens hem belangrijk om meer mensen een kans te geven op een goed en betaalbaar huis.

In zijn vraag: “Deelt u de mening dat de miljarden, die beschikbaar zijn voor investeringen in middenhuurwoningen, moeten worden gebruikt om te bouwen, bouwen, bouwen?”, resoneert het geluid van de 19 marktpartijen die vorig jaar september middels een rondetafelgesprek bij de Tweede Kamer spraken over de startersproblematiek op de woningmarkt. Het credo van die dag was ook bouwen, bouwen, bouwen.

Doorverkoop middeldure huurwoningen door beleggers

Het Kamerlid wil ook graag een reactie van de minister op de uitkomst van het onderzoek van het adviesbureau (Stec Groep) dat 40% van de gemeenten bang is dat beleggers middeldure huurwoningen snel doorverkopen? Hij vraagt zich ook af in hoeverre gemeenten op de hoogte gebracht van de algemene maatregel van bestuur Middenhuur, waarin gemeenten specifiek grond kunnen toewijzen aan de bouw van middenhuurwoningen en ‘uitponden’ tegen kunnen gaan? “Waarom wordt deze mogelijkheid niet gewoon gebruikt om afspraken te maken tussen gemeenten en beleggers?”, zo vraagt hij verder.

Koerhuis wil van de minister weten of zij de leefbaarheid van woonwijken belangrijk vindt. “In hoeverre is het mogelijk dat beleggers in middenhuurwoningen leefbaarheid kunnen bewaken en kunnen kijken ‘wat er leeft achter de deur’? In hoeverre zijn er andere regels nodig om te zorgen dat verhuurders recht krijgen om hun huurwoningen te bezoeken?”.

Mensen in de schuldhulpverlening

Het Kamerlid toont zijn bezorgdheid betreffende mensen in de schuldhulpverlening: “Deelt u de mening dat het belangrijk is dat mensen in schuldhulpverlening
kunnen doorstromen naar een goedkopere woning om kosten te besparen? Wie heeft hierin een taak en hoe kijkt u daarbij aan tegen de rol van gemeenten, corporaties en beleggers? Deelt u de mening dat dit een taak is van corporaties en niet van beleggers in middenhuurwoningen? Welke concrete maatregelen moeten worden genomen om mensen te laten doorstromen naar een goedkopere corporatiewoning?”

Grond

Koerhuis vraagt ook aan de minister wat zij gaat doen om te zorgen dat gemeenten genoeg grond beschikbaar stellen zodat het beschikbare geld wordt gebruikt om meer middenhuurwoningen te bouwen.

Spanningsveld door beleggers

Meerdere partijen tonen zich kritisch tegenover de toename van beleggers op de woningmarkt. Zo gaf Hoogleraar Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate op het Hypotheken Event 2018 eerder deze maand aan dat beleggers een dilemma veroorzaken op de markt. Door de aanhoudende activiteit van beleggers ontstaat er volgens hem een spanningsveld in de marktwerking en komt de betaalbaarheid van woningen in het geding. Andere dilemma’s zijn volgens hem de regulering in steden als Amsterdam en Utrecht, de rol van woningcorporaties in het middensegment -waarin corporaties volgens hem belemmerd worden door beperkte investeringsmogelijkheden-, en het dilemma van beleggers die koopwoningen ‘omtoveren’ naar huurwoningen.

Reageer op dit artikel