nieuws

Examentraining (69): Vermogen

Financiële planning 2103

Examentraining (69): Vermogen

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Vermogen.

Casus
Mariska heeft in 2001 een lijfrenteverzekering afgesloten. De premie hiervoor bedraagt € 5.000 per jaar. In de jaren 2001 tot en met 2006 trekt zij de premie volledig af voor de aangifte inkomstenbelasting. In 2006 raakt Mariska haar baan kwijt. Door de inkomensterugval heeft Mariska in 2007 nog maar € 4.000 ruimte voor premieaftrek. Omdat Mariska wel voldoende heeft gespaard, kan zij de premie van € 5.000 nog betalen en dit doet zij dan ook. In haar aangifte trekt zij € 4.000 af. Gelukkig heeft Mariska snel weer een baan gevonden: eentje met een veel betere pensioenregeling. Mariska blijft echter € 5.000,- aan premie betalen voor de lijfrenteverzekering. In haar aangiften inkomstenbelasting over 2008 tot en met 2012 trekt zij telkenjare € 1.000 aan lijfrentepremie af. Vanaf 2013 maakt Mariska de lijfrenteverzekering premievrij en in 2014 laat zij het opgebouwde lijfrentekapitaal storten op een door haar geopende lijfrenterekening. In 2017 bereikt Mariska de 65-jarige leeftijd.

Vraag 1
Hoeveel onbelast saldo heeft Mariska opgebouwd?

a) € 12.345
b) € 15.807
c) € 21.000

Toetstermen:
1m.1 De kandidaat kan de wetgeving betreffende lijfrente en kapitaaluitkering uitleggen.
1m.6 De kandidaat kan de soorten fiscaal toegestane lijfrenten opsommen en uitleggen, inclusief overgangsrecht.
2g.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen van de financiële oplossing berekenen.

Vraag 2
Mariska verzoekt de bank het onbelaste saldo ineens en zonder inhoudingen aan haar uit te keren. Om gehoor te kunnen geven aan dit verzoek, vraagt de bank Mariska om een saldoverklaring. Deze moet Mariska opvragen bij de Belastingdienst. Bij die aanvraag moet zij een aantal stukken overleggen. Wat hoeft Mariska niet mee te sturen?

a) Een kopie van de polis van de oorspronkelijke lijfrenteverzekering.
b) Een kopie van de overeenkomst met de bank.
c) Een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken stortingen.
d) Mariska’s verklaring dat ze niet alsnog aftrek zal vragen voor de niet-afgetrokken premies.

Toetsterm:
2a.3 De kandidaat kan formulieren en offertes invullen, aanvragen, controleren en indienen.

Vraag 3
Mariska heeft de saldoverklaring ontvangen van de Belastingdienst. Zij besluit het onbelaste saldo toch maar niet ineens op te vragen bij de bank. Voor het volledig kapitaal koopt zij een tijdelijke oudedagslijfrente aan bij de bank met een duur van tien jaar en een uitkering van € 10.000 per jaar. Hoe gaat de bank om met een onbelast saldo van € 20.000?

a) De eerste twee jaren zijn de uitkeringen volledig onbelast, daarna zijn ze volledig belast.
b) Elk jaar keert de bank netto € 2.000,- uit. De bank berekent loonheffing over de resterende € 8.000.
c) Door de saldoverklaring hoeft de bank bij opname van het onbelaste saldo geen loonheffing in te houden. Nu Mariska een lijfrente aankoopt, moet de bank over alle termijnen ten volle loonheffing inhouden.

Toetsterm:
2d.1 De kandidaat kan aanspraken en lasten nauwkeurig berekenen m.b.v. ICT-toepassingen, en kan aanspraken en lasten globaal handmatig berekenen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel