nieuws

De Hypotheker pleit voor terugkeer starterslening

Financiële planning 2813

Commercieel directeur Twan Cats van De Hypotheker vindt dat jongeren een steuntje in de rug moeten krijgen op de huizenmarkt. “Ik pleit ervoor dat (lokale) overheden in de Randstad de verantwoordelijkheid nemen door deze starterslening weer aan te bieden”, zegt hij in een opiniestuk in dagblad Trouw.

De Hypotheker pleit voor terugkeer starterslening

“De status van starters op de huizenmarkt heeft haar nieuwste dieptepunt bereikt. Niet eerder zagen we bij De Hypotheker het aantal starters dat een hypotheek afsloot in één jaar zo snel afnemen: met 32 procent. De gemiddelde huizenprijs is in het afgelopen jaar explosief gestegen”, schrijft Cats.

 Sociaal-economische veranderingen

Het water stijgt de starter volgens Cats tot de lippen:”Dat de Randstad hierdoor een equivalent van Londen dreigt te worden is echter niet alleen zorgwekkend voor starters. Het gaat op den duur ongewenste sociaal-economische veranderingen teweegbrengen.”

Jongeren teleurgesteld

Hierdoor komt volgens hem de diversiteit in deze steden onder druk te staan. “Een diverse samenstelling van de stedelijke bevolking is een verrijking: van kennis, ervaring en creativiteit. Dit maakt van de stad een broedplaats van innovatie, vooruitgang en ondernemerschap. Wanneer de huizenmarkt in de Randstad zich in de huidige richting blijft ontwikkelen, ontstaat een situatie waarin jong, oud, gezinnen en ondernemer niet meer naast en met elkaar kunnen leven. Dagelijks spreken we als hypotheekadviseurs jongeren die zich willen vestigen in een grote stad, en steeds worden zij teleurgesteld.”

De stad loopt naar zijn mening hierdoor schade op omdat het de ‘kweekvijver van creatief talent’ misloopt. “Als jongeren en (jonge) ondernemers zich niet in de stad kunnen vestigen, is dat een sociaal-culturele verarming, maar het gaat óók ten koste van de werkgelegenheid. De Randstadgemeenten zijn trots op het aantrekken van jong, studerend talent, maar geven in de vervolgfase niet thuis. De sociale woningmarkt zit potdicht.

Randsteden moeten verantwoordelijkheid nemen

De uitzichtloze situatie van starters wordt volgens Cats versterkt nu de starterslening in steeds minder gemeenten wordt aangeboden: “Hiermee kunnen starters tussen 20.000 en 50.000 euro extra lenen, zonder dat zij hierover in de eerste drie jaar rente of aflossing betalen. Ik pleit ervoor dat (lokale) overheden in de Randstad de verantwoordelijkheid nemen door deze starterslening weer aan te bieden.”

Starters vergeten groep

Cats schrijft dat er ‘tal van maatschappelijk aanvaardbare maatregelen’ denkbaar om starters op de huizenmarkt een steun in de rug te geven, zonder dat dit onverantwoorde financiële risico’s met zich meebrengt: “Zoals het stimuleren van betaalbaar bouwen, het ombouwen van kantoren tot starterswoningen of de versoepeling van de inkomenstoets. De absolute politieke urgentie voor onconventionele maatregelen moet echter aanwezig zijn. In het regeerakkoord zijn starters een vergeten groep, en dat wordt niet voldoende weggenomen door de ingediende moties van de Tweede Kamer.”

De commercieel directeur vindt dat banken, bouwondernemingen, geldverstrekkers, de NHG en gemeenten nu samen actie moeten ondernemen. “Doen we dit niet, dan verliezen we binnen afzienbare tijd onze stedelijke diversiteit.”

Stijging aanvragen dertigers en veertigers

Een andere partij, De Hypotheekshop, meldde vanochtend op basis van gegevens via het Hypotheken Data Netwerk het volgende over hypotheekaanvragen in 2017: ““Als we de aanvragen van 2017 (HDN) meer in detail bekijken, dan is er een verschuiving zichtbaar. In vergelijking met 2016 is het aandeel twintigers en vijftig plussers afgenomen, terwijl dat van de dertigers en veertigers juist steeg. De cijfers uit het Kadaster over dezelfde periode bevestigen dit beeld: het aantal startersaanvragen blijft stabiel, terwijl het aantal aanvragen van doorstromers en in de categorie ‘anders’ (verhogingen, oversluitingen maar ook beleggingspanden) juist sterk zijn toegenomen. Overigens zakte het aandeel ‘veertig minners’ in het vierde kwartaal van 2017 landelijk onder de 50%.”

Reageer op dit artikel