nieuws

Ab Flipse: ‘Is intermediair aansprakelijk voor mislopen schikking woekerpolis?’

Financiële planning 4858

Ab Flipse: ‘Is intermediair aansprakelijk voor mislopen schikking woekerpolis?’

Voorzitter Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis haalt zijn stokpaardje maar weer eens van stal. Het intermediair heeft wat hem betreft een nadrukkelijke rol bij het activeren van een klant met een woekerpolis. Omdat het activeren achter blijft, lopen veel Allianz-klanten volgens Flipse nu een fikse compensatie mis nu het eerder gesloten akkoord met de verzekeraar definitief rond is. Am: maakte een reconstructie van de deal.

Om hoeveel gedupeerden het exact gaat en wat de totale schikking kost is geheim, maar duidelijk is wel dat inmiddels 98,3 % van de gedupeerden met een woekerpolis van Allianz of een van haar Nederlandse rechtsvoorganger zich er in kan vinden. Het bereiken van de 90% grens, kort voor de afgelopen Kerst was reden voor een bescheiden feestje voor de inmiddels samenwerkende claimclubs Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces. Daarmee was het akkoord, dat afgelopen zomer werd aangekondigd definitief een feit en sluiten beide claimorganisaties het boek Allianz.

Voortslepende woekerpolisdossier

In de zomer van 2015 leek ook een rechtszaak tegen Allianz nog onontkoombaar in het zich nog altijd voortslepende woekerpolisdossier. “De dagvaarding voor Allianz hadden we toen al klaarliggen”, vertelt Flipse. “Op dat moment werden we door hen gebeld met de vraag of we het toch niet wilden uitstellen om met elkaar in gesprek te gaan. Vanaf eind augustus 2015 zijn we een keer of vier met elkaar in gesprek geweest.”

Eerste schets, op een kladje

Dat leidde tot niets zodat in januari 2016 de optie van een civiele procedure opnieuw op tafel kwam te liggen. Een ontmoeting tussen Flipse en een bestuurder van Allianz die Flipse nog kende vanuit het verleden, bracht alsnog schot in de zaak. “Bij dit overleg kwamen we tot een eerste schets, op een kladje, hoe een eventuele oplossing er voor de Allianz-verzekerden met een woekerpolis uit zou kunnen zien. Uiteindelijk bleek dit de basis te zijn voor de uiteindelijke tegemoetkoming.”

Compensatievoorstel op maat

Voor alle aangeslotenen bij Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces is na het bereiken van het akkoord eind juni 2017 in de maanden daarna een compensatievoorstel op maat gemaakt. “Toen we in het voorjaar van 2017 alle weeffouten in de betreffende polissen in beeld hadden gebracht hebben we voor 100 maatmensen berekend hoe een compensatie eruit zou moeten zien. Aan de hand daarvan heeft Allianz, samen met onze eigen mensen, duizenden polissen opnieuw doorgerekend. Het gaat om alle beleggingspolissen die onder de vlag van Allianz, Royal of Universal Leven aan de man zijn gebracht. In totaal gaat het om zo’n 30 verschillende polissen, vaak ook nog in vier verschillende varianten.” De vastgestelde schadebedragen liggen tussen de paar honderd euro tot vele tienduizenden euro per polis maar sowieso krijgt iedere deelnemer minimaal 500 euro.

Buiten de boot

Het het leeuwendeel van de Allianzklanten die wel een woekerpolis hadden maar zich niet aangemeld hadden bij de twee claimstichtingen, valt bij de deal echter buiten de boot. Zoals wel eerder wijst Flipse, die er nooit om heeft gedraaid dat hij in het verleden ook woekerpolissen verkocht, naar de rol van het intermediair bij het activeren van hun klanten met een woekerpolis. “Mijn vraag is, kunnen die mensen hun intermediair aansprakelijk stellen omdat deze hen niet gewezen heeft op de gratis mogelijkheid zich aan te sluiten bij een claimorganisatie. Heeft men hier zijn zorgplicht verzaakt?”

Lees de complete reconstructie in am:38, die volgende week vrijdag verschijnt.

Reageer op dit artikel