nieuws

PwC: ‘Groei marktaandeel hypotheken lonkt voor niet-banken door Bazel 4’

Financiële planning 1299

Het gisteren gesloten Bazel 4 akkoord dwingt volgens advies- en accountantsorganisatie PwC  banken tot het heroverwegen van strategie en bedrijfsmodellen. Volgens PwC leiden de nieuwe kapitaaleisen ertoe dat banken meer rente en hogere vergoedingen aan klanten moeten gaan berekenen. Voor onder meer verzekeraars en fintechs lokt dan een groei van het marktaandeel, met name op het gebied van hypotheken. 

PwC: ‘Groei marktaandeel hypotheken lonkt voor niet-banken door Bazel 4’

Bazel IV stelt wijzigingen voor in de berekening van krediet-, markt-, en operationele risico’s. Gestandaardiseerde methoden worden risicogevoeliger en het gebruik van interne modellen wordt beperkt. Zo mogen voor operationele risico’s straks geen interne risicomodellen meer worden gebruikt. De hoogte van de kapitaalvloer – een van de meest controversiële elementen van het pakket – is vastgesteld op 72,5%. De kapitaalvloer is het minimale niveau dat banken die gebruikmaken van interne modellen moeten hanteren voor hun risico-gewogen activa (RWA).

Meer bufferkapitaal nodig

Ondanks de minder stringentere regels dan initieel voorgesteld, zullen een aantal Europese banken hun RWA met 10 tot 15% zien stijgen. Dit heeft volgens Abdellah M’barki, verantwoordelijk bij PwC voor Bazel 4, onomstotelijk invloed op hun business en strategie. “Vooral Nederlandse banken met omvangrijke hypothekenportefeuilles zullen in de toekomst meer bufferkapitaal moeten aanhouden. Deze portefeuilles consumeren nu door het lage risicoprofiel onder de interne modellen relatief weinig kapitaal. Echter, door de kapitaalvloer neemt het kapitaalbeslag voor deze portefeuilles toe.”

Profiteren van nieuwe regels

Banken die (significant) geraakt worden door Bazel IV zullen volgens M’barki hun strategie, bedrijfsmodellen en productmix moeten heroverwegen en hun productprijzen mogelijk moeten aanpassen. “Dat zal resulteren in herverdeling van kapitaal in het systeem.” Hoewel een aantal Europese banken hun risico-gewogen activa met 10 tot 15% zien stijgen, zijn er ook banken die profiteren van de nieuwe regels. De Nederlandse Vereniging sprak in een reactie op het Bazelse akkoord opnieuw haar zorg uit over het level playing field.

Stijgende rentepercentages

Volgens  M’barki hebben de nieuwe bankenregels ook invloed op andere financiële marktpartijen. “De stijgende kapitaalkosten resulteren in stijgende rentepercentages en vergoedingen die banken aan klanten berekenen. Verzekeraars, asset managers, fintechs en hedgefondsen staan klaar om marktaandeel te veroveren in productsegmenten die minder aantrekkelijk worden voor banken, zoals hypotheken.”

 

Reageer op dit artikel