nieuws

Minder huishoudens onder water door schenkingsvrijstelling 

Financiële planning 893

De schenkingsvrijstelling heeft er voor gezorgd dat het aantal huizen dat ‘onder water staat’ is afgenomen in 2013 en 2014. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Aan de vrijstelling hangt wel een prijskaartje, het kost de Schatkist naar schatting vanaf 2017 € 97 mln per jaar.

Minder huishoudens onder water door schenkingsvrijstelling 

 

De verruiming van de belastingvrije schenking tot € 100.000  in 2013 voor de financiering van een woning, heeft bijgedragen aan een lagere totale en gemiddelde hypotheekschuld van Nederlanders. De Algemene Rekenkamer acht na onderzoek het verband tussen de tijdelijke aanpassing en dit resultaat aannemelijk. Nu sinds begin 2017 de schenkingsvrijstelling blijvend is ingevoerd, verwacht de rekenkamer dat dit eveneens een positieve invloed zal hebben op de verlaging van de hypotheekschuld.

Goede voorspelling moeilijk

Onzeker is hoeveel geld de schatkist hierdoor zal mislopen. Voor 2013 en 2014 was dat ruim tien keer zoveel als wat het Ministerie van Financiën had geraamd. Vanaf 2017 verwacht de minister een derving van € 97 miljoen per jaar. Er is moeilijk een goede voorspelling te doen hoe vaak een beroep op deze fiscale regeling zal worden gedaan.

159.000 keer gebruikt

Tot 2013 werd er gemiddeld 5.000 maal per jaar gebruik gemaakt van de (sinds 2009 bestaande) vrijstelling voor een eenmalige schenking ten behoeve van de eigen woning. Dat kostte de Staat gemiddeld € 29 miljoen per jaar door lagere belastingafdracht. Voor 2013 en 2014 was vanwege de verruiming op een verdubbeling gerekend door het ministerie. In werkelijkheid werd in die twee jaar de regeling 159.000 keer gebruikt. Er was rekening gehouden met € 104 miljoen minder belastingafdracht, het werd € 1.093 miljoen minder, ruim het tienvoudige.

Verbouwing aan woning

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de belastingaangiften van de 159.000 schenkingontvangers blijkt dat het merendeel (circa 74 %) van hen dit geld benut heeft voor het aflossen van (een deel van) de hypotheekschuld. De overige ontvangers zetten het geld in voor een verbouwing aan de woning of koop van een huis.

Meer benut om huis te kopen

Voorwaarde bij de huidige permanente schenkingsvrijstelling is dat deze alleen geldt voor ontvangers van 18 tot 40 jaar. Deze leeftijdseis kan ertoe leiden dat het effect beperkt wordt voor het halen van het doel: de totale hypotheekschuld verlagen. De Algemene Rekenkamer verwacht op basis van de ervaringscijfers dat de regeling door de leeftijdsgroep 18 tot 40 jaar meer benut wordt om een huis te kopen en minder om een bestaande hypotheek af te lossen. Omdat het aandeel jongeren met een ‘onderwaterhypotheek’ relatief groot is, zal de leeftijdseis hoogstwaarschijnlijk wel effectief zijn voor het tegengaan van onderwaterhypotheken.

 

Reageer op dit artikel