nieuws

Man draagt stamrechtverzekering niet over, NN moet nabestaande van ex toch uitkeren

Financiële planning 1646

Nationale-Nederlanden moet alsnog tot uitkering overgaan van een stamrechtverzekering. Dat bepaalde de rechter eerder deze maand nadat de verzekeraar dit weigerde omdat er geen rechtsgeldige overdracht van de beleggingskoopsom had plaatsgevonden. De man die aanspraak maakt op het geld, mocht er op vertrouwen dat zijn overleden partner begunstigde was van de verzekering aangezien dat op het polisblad stond. Haar ex, de aanvankelijke verzekeringnemer, had echter nooit formeel bij NN aangegeven dat de polis moest worden overgeschreven.

Man draagt stamrechtverzekering niet over, NN moet nabestaande van ex toch uitkeren

In deze zaak voor de Rechtbank Rotterdam eiste een man dat NN de eindwaarde van een stamrechtverzekering uitbetaalt waarvan zijn overleden samenlevingspartner eerste begunstigde zou zijn. De verzekeraar voelde daar niet voor omdat die bang was dat de aanvankelijke verzekeringnemer ook nog aanspraak zou maken op de uitkering. NN wilde daarom dat de rechter zou vaststellen wie aanspraak maakt op het geld.

Echtscheiding

De ‘goudenhanddruk’-polis waar het om draait wordt in 2004 afgesloten en in 2009 wordt de looptijd verlengd tot april 2016. Waarde van de koopsom is € 66.100. Eerste begunstigde is op dat moment de verzekeringnemer, tweede begunstigde zijn vrouw. Dit echtpaar gaat echter medio 2010 scheiden. Afgesproken wordt dat de beleggingskoopsom per 1 maart 2011 wordt overgeschreven op naam van de vrouw. Dit wordt ook vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Op 20 maart 2011 komt de vrouw te overlijden. Zij woont dan al een tijdje samen met een nieuwe partner als waren zij gehuwd. Bij testament is hij tot haar enig en algeheel erfgenaam benoemd. Ook heeft de vrouw hem aangewezen als executeur testamentair.

Terugwerkende kracht

Ruim een jaar na overlijden verzoekt de man NN de stamrechtverzekering met terugwerkende kracht op naam van zijn vriendin te zitten. Haar vorige partner heeft dit niet uit zichzelf gedaan. NN bevestigt in augustus 2012 de overschrijving. Op het polisblad komt de (overleden) vrouw te staan als verzekeringnemer en eerste begunstigde.

In december 2012 meldt de ex van de vrouw, de oorspronkelijke verzekeringnemer, echter aan NN dat hij het oversluiten van de stamrechtverzekering als onrechtmatig beschouwt. “Ik gebied u per direct de beleggingskoopsom weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen,” schrijft hij.

Uitkering opgeschort

NN blijft echter in 2015 in brieven gericht aan de overleden vrouw schrijven dat zij een beleggingsverzekering bij de verzekeraar heeft lopen met het polisnummer dat bij de stamrechtpolis hoort. Op verzoek van haar man en erfgenaam verandert NN dat in september 2015. Vanaf dan is hij verzekeringnemer en eerste begunstigde. Maar als in april 2016 de verzekering eindigt, schort NN uitkering op.

Geen formele levering

De rechtbank Rotterdam stelt in haar vonnis vast dat er geen formele levering van de verzekering heeft plaatsgevonden door de oorspronkelijke verzekeringnemer aan de nieuwe partner van zijn ex. Ook heeft die eerste niet schriftelijk aan NN gevraagd de begunstigde te wijzigen. “Zonder schriftelijke mededeling is uitleg van een dergelijke mededeling niet aan de orde”, stelt de rechter. “Desondanks is de rechtbank van oordeel dat [eiser] dient te worden aangemerkt als verzekeringnemer en eerste begunstigde onder de verzekering.”

Gerechtvaardigd vertrouwen

De rechtbank baseert dit op het feit dat NN zonder enige voorbehoud heeft aangegeven dat de overleden vrouw met terugwerkende kracht verzekeringnemer is. Bovendien heeft de verzekeraar op geen enkel moment tot april 2016 aan de eiser in de zaak kenbaar gemaakt dat hij er rekening mee moest houden dat hij geen aanspraak op de uitkeringen onder de verzekering kon maken. De man vertrouwde erop dat de uitkering hem toekwam en dat vertrouwen was volgens de rechter gerechtvaardigd. De bezwaarbrief die NN kreeg van de oorspronkelijke verzekeringnemer heeft de verzekeraar nooit doorgestuurd naar de eiser.

Verrijking

NN vreesde dat deze uitkomst ertoe zou leiden dat moet worden uitgekeerd aan beide mannen. “In dat geval zou er sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking van [belanghebbende]. Mede om dit risico te voorkomen, heeft Nationale-Nederlanden [belanghebbende] in de procedure betrokken”, aldus het vonnis. De belanghebbende heeft echter geen verweer gevoerd en gesteld dat het een zaak is tussen eiser en NN. De rechter concludeert dat de eiser “materieel rechtsgeldig” de verzekeringnemer is, en de man die de polis in 2004 sloot niet. NN moet dus uitkeren aan de eiser.

Reageer op dit artikel