nieuws

‘DUO en leasemaatschappijen onduidelijk over zware gevolgen voor hypotheek’

Financiële planning 4414

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en leasemaatschappijen waarschuwen hun ‘klanten’ onvoldoende voor de gevolgen van het aangaan van een krediet voor een latere hypotheek. Dit stelt De Hypotheekshop in haar wekelijkse nieuwsbrief. Ook zouden banken onnodig zwaar moeten toetsen op studieschulden en private leasecontracten

‘DUO en leasemaatschappijen onduidelijk over zware gevolgen voor hypotheek’

Aanleiding voor de kritiek van De Hypotheekshop (CMIS Group) is een motie die begin deze week in de Tweede Kamer werd ingediend door de VVD. ‘Studieleningen moeten niet onevenredig zwaar meetellen bij het aangaan van een hypotheek’, was de boodschap die VVD’er Koerhuis met zijn motie meegaf aan zijn collega-Kamerleden.

‘Slechts voor 0,45%’

Daarbij hoeft hij sowieso niet te rekenen op steun van de minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren. Zij gaf in het debat aan niet te geloven dat studieschulden een eigen woning voor starters al te zeer beperken. “Of dat een groot probleem is, betwijfel ik”, aldus Ollongren. Ik denk dat we dan beter met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de woningmarkt beter functioneert, dat er een groter aanbod is et cetera. Maar het is waar dat de lening meetelt, maar dat is slechts voor 0,45%.”

Oude stelsel

De Hypotheekshop wijst er echter op dat een studieschuld uit het oude stelsel van studiefinanciering (voor studenten die voor september 2015 zijn begonnen aan een opleiding in het hoger onderwijs) voor 0,75% per maand meetelt bij het bepalen van iemands maximale hypotheeklasten. “Door de lage rente van de laatste jaren zou een percentage van 0,6% momenteel echter reëler zijn”, aldus de hypotheekwinkel. “Ook zou er voor kunnen worden gekozen om voortaan te toetsen met de werkelijke maandlasten uit een studieschuld, hoewel er wel om de vijf jaar renteherziening plaatsvindt.”

Benodigde studiefinanciering

De Hypotheekshop vindt bovendien dat het aanvragen van een studielening te makkelijk is.
“Met de rekenhulp op de DUO-website kan de aanstaande student zelf berekenen hoeveel studiefinanciering hij of zij kan krijgen, door het invullen van de inkomsten en uitgaven. Na het invullen van de begroting, wordt de benodigde studiefinanciering berekend. Zelfs als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kan er echter toch studiefinanciering worden aangevraagd. Er wordt niet gewezen op de mogelijke consequenties die dit heeft voor de toekomst.”

Stuk lagere hypotheek

De studielening zorgt er voor starters op de koopmarkt slechts een hypotheek kunnen krijgen die een stuk lager uitpakt, dan als er geen of een lagere lening was aangegaan. De Hypotheekshop geeft daarbij het volgende voorbeeld: “Met een inkomen van € 35.000 per jaar kun je in 2018 ongeveer € 150.000 lenen bij een rente van 2%. Stel, je hebt een studieschuld van €20.000 (voorbeeld leenstelsel). Bij het berekenen van de maximale hypotheek houdt de geldverstrekker rekening met deze verplichting per maand. Je kunt door de studieschuld nog maar een maximale hypotheek krijgen van circa € 125.000.”

Geen volledige voorlichting

Ook bij private lease wordt volgens de hypotheekwinkel nauwelijks gewaarschuwd voor de gevolgen bij het verkrijgen van een hypotheek. “Op de website van een grote leasemaatschappij, die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease, staat onder veel gestelde vragen vermeld dat er een BKR-registratie volgt, maar niet welke gevolgen dat dan heeft. Onder ‘Hoe werkt het’ of bij de vergelijking tussen leasen en kopen, wordt gesproken over een ‘auto abonnement’ en het feit dat er geen fiscale bijtelling geldt. Geen volledige voorlichting dus. (…)”

Reële lasten

“Daarnaast is het wederom, net als bij studiefinanciering, de vraag of de financiële verplichting van private lease niet te zwaar wordt getoetst, doordat de financiële component met 65% hoog wordt ingeschat. Dit bedrag wordt vervolgens op 2% per maand van de oorspronkelijke kredietsom getoetst. Indien de werkelijke last hoger is, wordt daarmee gerekend. Het beschermen van consumenten tegen overkreditering moet uiteraard altijd het uitgangspunt zijn, maar dan moet er wel getoetst worden op reële lasten. Anders wordt de consument nodeloos beperkt.”

‘Waarschuwing niet nodig’

De Hypotheekshop is niet de eerste partij die wijst op de beperkende werking van private lease op hypotheken. Eerder wezen De Hypotheker en serviceprovider De Financiële Makelaar hier al op. De AFM gaf dit voorjaar een nog aan een waarschuwing bij private lease niet nodig te achten.

Reageer op dit artikel