nieuws

Hypotheekshop: Nederlandse woningmarkt niet gebaat bij Basel 3.5

Financiële planning 1755

Huiseigenaren en aspirant-kopers zijn niet gebaat bij nieuwe, strengere kapitaaleisen voor banken. Dit stelt  De Hypotheekshop in haar wekelijke nieuwsbrief. Volgens de hypotheekketen zijn de strengere eisen gelet op de Nederlandse situatie niet nodig en leiden ze tot een hogere hypotheekrente en een beperking van de mogelijkheid tot maatwerk. 

Hypotheekshop: Nederlandse woningmarkt niet gebaat bij Basel 3.5

Eerder dit jaar meldde ABN Amro al dat het marge op Nederlandse hypotheken had verhoogd. De bank verwacht aanzienlijk meer kapitaal te moeten aanhouden voor zijn hypothekenportefeuille door nieuwe regelgeving vanuit Basel. Ook de NVB gaf onlangs aan rekening te houden met een renteverhoging van maar liefst één procentpunt als gevolg van de nieuwe Basel-regels. Deze regels, vervat in het Basel III-akkoord, gaan over de solvabiliteitseisen waaraan een bank moet voldoen.

Extra reserves

De Hypotheekshop wijst er opdat dat er inmiddels al door de toezichthouders wederom gesproken over nieuwe regels, Basel 3.5. Hierin zouden de risico’s van hypotheken beter moeten worden afgedekt. Banken zouden extra reserves moeten gaan aanhouden voor hoge risico’s op hypotheken, met name voor hypotheken die even hoog zijn als de waarde van de woning.

Alleen LTV telt

In Basel 3.5 gaat een nieuw systeem gehanteerd worden waarin voor een benodigd kapitaal berekening, anders dan op dit moment het geval is, alleen nog wordt gekeken naar de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-Value of LTV). Die ligt in Nederland een stuk hoger dan in de ons omringende landen. De zwaardere kapitaalseisen voor het afdekken van risico’s op hypotheken zullen resulteren in hogere hypotheekrentes, wat volgens de Hypotheekshop ook geldt ook voor de NHG-rentetarieven.

Nederlandse situatie

Volgens de adviesketen, onderdeel van CMIS, houdt Basel 3,5 ten onrechte geen rekening met de specifieke situatie in Nederland. “Binnen de huidige Basel III-regels wordt voor Nederland rekening gehouden met het sociale zekerheidsstelsel, het goed functionerende juridische systeem, de druk op de woningmarkt en de beperkte betalingsachterstanden op de totale hypotheekportefeuille. Dat is om twee redenen meer dan terecht. Allereerst zijn de risico’s in Nederland ook in de laatste crisis minder groot gebleken dan in de andere landen. Het percentage betalingsachterstanden was – en is – internationaal gezien nog steeds erg laag. (…)”

Lagere verstrekking is schijn

“Ten tweede is de lagere verstrekking in het buitenland vaak schijn. In veel landen geldt weliswaar een lagere maximale hypotheek van 70% of 80% van de woningwaarde, maar gebruikelijk is dat het verschil middels een consumptieve lening (krediet) aanvullend wordt geleend. De vraag is of het consument hiermee beter af is, aangezien de rente van een consumptief krediet hoger is dan de rente van een hypotheek. Daarnaast wordt in Nederland ter bepaling van de leencapaciteit een inkomenstoets afgenomen, op basis van de normen van het Nibud. De meeste andere landen kennen een dergelijke inkomenstoetsing (nog) niet.”

Stapeling regelgeving

De motivatie voor de strengere regels, ten eerste de forse daling van de huizenprijzen in de periode 2008-2013, klopt volgens De Hypotheekshop niet. De adviesketen wijst op de visie van onder meer  Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft, dat de  financiële crisis tot 2011 voor een daling van de huizenprijzen van ongeveer 6% zorgde. “De stapeling van aangescherpte regelgeving gericht op de hypotheekmarkt in de jaren 2011 en 2012 zorgde echter voor een verdere daling van de huizenprijzen, tot in totaal 24% (juni 2013). Het verschil in overheidsbeleid verklaart waarom de huizenprijzen in de landen om ons heen veel minder in waarde daalden en het herstel van de woningmarkt sneller inzette”, aldus De Hypotheekshop

Hoogte verstrekking

Een tweede argument dat vaak wordt gebruikt om strengere normen te hanteren, is de hoogte van de verstrekking. Deze zou met 100% van de woningwaarde (2018) internationaal gezien hoog zijn. Vergeten wordt echter dat het hier alleen gaat om het moment van afsluiten. Los van een eventuele waardestijging van de woning, daalt de annuïtaire hypotheek (met een rente van 2,5%) binnen vijf jaar tot onder de 90% van de woningwaarde.”

Niet-standaard aanvragen

De Hypotheekshop vraagt zich af of Basel 3.5 wel in het belang is van de Nederlandse consument. “(…)Naast een hogere rente vormt Basel 3.5 namelijk ook een bedreiging voor de beperkte groep geldverstrekkers – de banken – die de consument ook de mogelijkheid biedt voor niet-standaard hypotheekaanvragen. We roepen de politiek daarom op zich actief te gaan bemoeien met de besluitvorming rond Basel 3.5 en zich niet te laten verrassen door onnodige, negatieve gevolgen voor de Nederlandse consument.”

Reageer op dit artikel