nieuws

Hypotheekshop: Beperking renteaftrek maakt ‘lineair’ aantrekkelijker

Financiële planning 2417

De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek die de nieuwe regering wil doorvoeren, kan de komende jaren de keuze voor lineair wellicht voor meer mensen aantrekkelijk maken. Dit stelt  De Hypotheekshop in haar wekelijkse nieuwsbrief. De voordelen van lineaire aflossing blijven volgens de hypotheekketen nu nog vaak onderbelicht. 

Hypotheekshop: Beperking renteaftrek maakt ‘lineair’ aantrekkelijker

De Hypotheekshop, onderdeel van CMIS Group wijst er op dat consumenten sinds 2013 als ze een nieuwe hypotheek afsluit, de facto alleen kunnen kiezen kiezen uit twee aflosvormen: annuïteiten of lineair. Annuïtair geniet daarbij veruit de voorkeur. Het aandeel ‘lineair’ bleef de afgelopen jaren steken op iets meer dan 5%.

Gemiddelde aanvraag

De hypotheekketen onderzocht waarin hypotheekaanvragen met een lineaire aflossingsvorm dit jaar verschillen van de gemiddelde aanvraag. Daarbij is gekeken naar zes variabelen: leeftijd, burgerlijke staat, huishoudinkomen, regio, rentevaste periode en geldverstrekker.

Gehuwd op voorwaarden

Mensen die kiezen voor lineaire aflossing zitten hoofdzakelijk in de leeftijdscategorieën 45-59 jaar en 25-29 jaar.  Ze zijn vaak op voorwaarden getrouwd of samenwonend zonder contract en wonen vaak buiten de de Randstad.

Meer in de Randstad

Relatief de minste liefhebbers van lineair zitten in de leeftijdscategorieën 35-39 jaar en 60+, zijn vaak alleenstaand of in gemeenschap van goederen getrouwd en wonen vaker dan gemiddeld in de Den Haag, Rotterdam of ’t Gooi.

Minder prioriteit

Voor de voorkeuren naar leeftijdscategorie zijn volgens De  Hypotheekshop logische verklaringen: “Eind twintigers, starters, willen in de eerste jaren versneld aflossen zodat ze als er kinderen komen lagere maandlasten hebben. Mensen vanaf 45 jaar houden al rekening met hun inkomen als ze met pensioen gaan en moeten / willen daarom een deel versneld inlossen. Dertigers zitten in een fase met hoge lasten en geven minder prioriteit aan aflossen. Voor zestig plussers is, als de hypotheek betaalbaar is, aflossen minder zinvol en kan het juist verstandig zijn om vermogen buiten de woning op te bouwen.”

Type mens

Maar dat kan volgens de hypotheekketen niet de enige verklaring zijn. Ook het ‘type mens’ zou een rol kunnen spelen. “De voorkeur voor een rentevaste periode van 30 jaar duidt op deze grotere behoefte aan zekerheid, net als het feit dat door de snellere aflossing met lineair het risico op een restschuld kleiner is. De grotere mate van financieel bewustzijn blijkt uit de keuze voor aanbieders met een looptijdrente, maar ook uit dat deze groep relatief vaker op voorwaarden is gehuwd. Het regionale verschil kan deels duiden op een cultuurverschil maar zou ook te maken kunnen hebben met de betaalbaarheid: woningen in de Randstad zijn nu eenmaal duurder waardoor de hypotheken dus ook hoger zijn.”

 

Reageer op dit artikel