nieuws

Hernieuwd pleidooi voor automatisch schrappen risico-opslag hypotheken

Financiële planning 3124

Tv-programma Radar besteedde maandagavond aandacht aan de risico-opslag die geldverstrekkers rekenen voor hypotheken die de waarde van de woning te boven gaan. Die opslag moet gedurende de looptijd automatisch worden verlaagd, zo luidde het pleidooi dat eerder al door de Consumentenbond is gedaan.

Hernieuwd pleidooi voor automatisch schrappen risico-opslag hypotheken

Het consumentenprogramma toonde voorbeelden van hypotheekklanten die duizenden euro’s te veel rente hadden betaald omdat de woningwaarde inmiddels was gestegen. Daardoor kon de initiële risico-opslag vervallen. Maar daarvoor moeten ze wel zelf contact opnemen met de geldverstrekker. Volgens Radar en Consumentenbond-directeur Bart Combée zou de opslag tussentijds automatisch moeten worden aangepast. De Consumentenbond heeft eerder al een leidraad voor banken opgesteld. Die heeft bankenvereniging NVB naast zich neergelegd.

Reacties geldgevers

Volgens Rabobank betaalt 25% van de klanten een risico-opslag. Die kunnen ze laten verlagen door een actueel taxatierapport of de huidige WOZ-waarde door te geven. Datzelfde stelt Woonfonds. De Achmea-dochter telt bij het bepalen van de LTV-waarde niet de opgebouwde aflossing in een spaarverzekering mee. “Door de koppeling van de hypotheekrente met de spaarrente levert een hogere hypotheekrente ook een hogere spaarrente op. Wij vinden het belangrijk dat we klanten niet onbedoeld benadelen door het spaartegoed mee te wegen.” Delta Lloyd wijst erop dat op renteherzieningsdatum de risicoklasse niet automatisch wordt aangepast bij een waardedaling van de woning.

‘Banken zijn transparant over risico-opslag’

Volgens bankenvereniging NVB zijn banken transparant over de risico-opslag. “Banken gaan hier verschillend mee om en vermelden dit in hun hypotheekvoorwaarden. Het beleid per bank en de gehanteerde opslagen zijn transparant. Op basis daarvan kunnen consumenten een weloverwogen keuze maken.” Bovendien heeft de klant een rol: “Als de LTV daalt doordat de woningwaarde stijgt, is het niet onlogisch dat de klant dit doorgeeft aan de bank, bij voorbeeld op basis van de WOZ-waarde. Deze kwestie doet zich relatief recent voor. Bij automatische aanpassingen kan men zich voorstellen dat grote groepen consumenten de afgelopen jaren juist een hogere risico-opslag zouden hebben gekregen door de waardedaling van de woning. In de afgelopen tien jaar is immers meer sprake geweest van daling dan van stijging van de woningwaarde.”

Voorwaarden melden niets

Jeroen Oversteegen van de Nationale Hypotheekbond vindt dat er geen transparantie is over de rente-opslagen: “We hebben onderzoek gedaan en in de meeste voorwaarden staat niets over de risico-opslag. Ik vind dat banken bij het uitbrengen van een hypotheekofferte de risico-opslag moeten vermelden en ook de risicoklasse waar de hypotheek inzit. Dat wordt nu helaas maar door een paar partijen gedaan zoals Munt Hypotheken en Obvion. Het zou goed zijn als banken jaarlijks hun klanten informeren. En ook hoe zij in een lagere klasse terecht komen door bijvoorbeeld extra af te lossen.” De Nationale Hypotheekbond wil met de sites Topopslag.nl en Looptijdrente.nl meer inzicht geven in de werkelijke rente die over de hele looptijd wordt betaald. “Als alle banken uitgaan van looptijdrente, dus automatisch de opslag verlagen over de hele looptijd, dan scheelt dat een hoop winstmarge. Dan verdient de bank minder. Bovendien kost het veel geld om dit proces te automatiseren.”

Radar heeft een voorbeeldbrief online gezet waarmee klanten kunnen vragen om verlaging van de risico-opslag.

Reageer op dit artikel