nieuws

Examentraining (67): Inkomen

Financiële planning 2320

Examentraining (67): Inkomen

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Inkomen.

Casus
Mario (42) werkt als magazijnmedewerker bij een grote online webshop. Op een vrije woensdagmiddag gaat Mario met zijn gezin naar een pretpark. Nadat hij met zijn zoontje in een achtbaan is geweest, gaat het mis. Mario struikelt over een ongelijke stoeptegel en komt ongelukkig ten val. Het resultaat: een dubbele breuk in zijn onderbeen.

Enkele operaties later, waaronder enkele minder succesvolle, zit Mario nog steeds thuis. Hij heeft inmiddels al bijna twee jaar niet meer kunnen werken, maar er gloort hoop aan de horizon: Mario is bijna hersteld. In de cao van de werkgever van Mario is te lezen dat voor de loondoorbetaling bij ziekte wordt aangesloten bij de wettelijke regeling. Dat betekent dat Mario in zowel het eerste als tweede jaar 70% van zijn laatstverdiende salaris krijgt doorbetaald.

Het salaris van Mario bedroeg voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid € 2.600,- bruto per maand. Daarnaast heeft hij in mei recht op een vakantietoeslag van 8% over het verdiende loon in het afgelopen jaar. Verder ontvangt Mario een onkostenvergoeding van € 55,- per maand en neemt hij deel aan een pensioenregeling, waarvoor zijn werkgever de premie van € 75,- per maand betaalt.

Vraag 1
Na twee jaar ziekte blijkt dat Mario niet meer opnieuw aan de slag kan bij zijn oude werkgever. Wegens boventalligheid worden verschillende werknemers ontslagen, waaronder Mario. Mario maakt wel aanspraak op een WW-uitkering. Welk dagloon zal in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de hoogte van de WW-uitkering?

A             Het loon dat Mario verdiende in het jaar voorafgaand aan zijn ziekte.

B             Het loon dat Mario verdiende in het eerste jaar waarin hij ziek is geworden.

C             Het loon van Mario in het tweede jaar van zijn arbeidsongeschiktheid.

Toetsterm
1d.2 De kandidaat kan in verschillende klantsituaties de financiële schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid aangeven.

Vraag 2
Welke onderdelen tellen voor Mario mee bij de vaststelling van de hoogte van zijn dagloon?

A             Zijn brutoloon, inclusief vakantiegeld (tot een bepaald maximum) en de onkostenvergoeding.

B             Zijn brutoloon, inclusief vakantiegeld, de onkostenvergoeding en de pensioenpremie.

C             Enkel zijn brutoloon, inclusief vakantiegeld.

Toetsterm
2d.5 Kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen.

Vraag 3
Bij de koop van hun woning enkele jaren geleden hebben Mario en zijn vrouw een verzekering afgesloten (zie bijlage ‘Voorwaarden woonlastenverzekering’). Mario vertelt je: “Ik ben blij dat deze verzekering in de eerste twee jaar van mijn werkloosheid uitkeert. Mijn WW-uitkering eindigt namelijk na negen maanden en in dat geval zal ik zonder verzekering de maandlasten van onze hypotheek niet meer kunnen betalen.” Wat vertel je Mario?

A             “Het is inderdaad fijn dat de verzekering twee jaar lang uitkeert, maar let er wel op dat je voor het einde van deze twee jaar weer een baan hebt gevonden.”

B             “De verzekering keert helaas geen twee jaar uit, dus je zult al eerder een andere baan moeten zoeken als je de hypotheek niet op een andere manier kunt betalen.”

C             “De verzekering keert dan wel twee jaar uit, maar ook na deze twee jaar zul je je hypotheek nog moeten betalen. Zullen we eens kijken naar mogelijkheden hiervoor?”

Toetsterm
1g.17 De kandidaat kan de uitkeringsstructuur en -duur van een WW-aanvullingsverzekering uitleggen.
Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel