nieuws

Verdeelde reacties op ‘jojo-beleid’ woningmarkt regeerakkoord

Financiële planning 1873

Vanuit de woningmarkt wordt verdeeld gereageerd op het nieuwe regeerakkoord. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt blij te zijn met de prestatieafspraken om de nieuwbouw aan te jagen. Brancheorganisatie VBO Makelaar is niet zo blij en waarschuwt het aanstaande kabinet dat inconsistent en tegenstrijdig woningmarkbeleid van opeenvolgende kabinetten tot onrust en een afnemend consumentenvertrouwen leidt. Vereniging Eigen Huis (VEH) lijkt teleurgesteld te zijn: “Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit.”

Verdeelde reacties op ‘jojo-beleid’ woningmarkt regeerakkoord

Een woordvoerder van NVM reageert als volgt: “We zijn blij met de prestatieafspraken om de nieuwbouw aan te jagen. De huidige vrijblijvendheid zal daarmee verdwijnen. Het is ook goed dat wordt benoemd dat het woningaanbod mee moet bewegen met de veranderende eisen en wensen. Dus niet alleen meer bouwen, maar ook bouwen voor de vraag. Dat de leennorm (loan to value) niet verder wordt verlaagd is goed nieuws.”

Brancheorganisatie VBO Makelaar is niet zo blij en waarschuwt het aanstaande kabinet dat inconsistent en tegenstrijdig woningmarktbeleid van opeenvolgende kabinetten tot onrust en een afnemend consumentenvertrouwen leidt. Consumenten op de woningmarkt nemen verstrekkende beslissingen waarbij zij moeten kunnen uitgaan van lange termijn beleid.

Starter

VBO ziet ook een lichtpuntje in het gelijk blijven van de Loan-to-Value (LTV) die op 100% blijft waardoor het te lenen hypotheekbedrag gelijkblijft aan de koopsom. Daarmee is volgens VBO de woningmarkt en zeker de starter enorm gebaat. “Met het inperken en aflossen van de hypotheeklast heeft het kabinet Rutte II al een streng leenbeleid voor hypotheken ingesteld. Op basis daarvan hebben consumenten de hoogte van de woonlasten geraamd en is een hypotheekbedrag bepaald. Met de versnelde inperking van de hypotheekrenteaftrek en de boete op aflossen via het eigenwoningforfait worden de spelregels tussentijds weer drastisch gewijzigd.”

Verbinding pensioen en hypotheek

Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “De politiek moet zich realiseren dat de consument zich bij het aangaan van een hypotheek voor 30 jaar vastlegt. Die is niet gebaat met jojobeleid. De woningmarkt is niet op te delen in perioden van vier jaar. Consumenten moeten voor langere tijd weten waar ze aan toe zijn. Zij hebben continuïteit in beleid nodig dat kabinetsperiodes overschrijdt. Dat de hypotheekrenteaftrek nu zes keer zo snel wordt teruggedraaid verandert het speelveld en kan voor onrust zorgen en de woningmarkt negatief beïnvloeden. Daarnaast moeten berekeningen nog maar uitwijzen of de fiscale maatregelen voor de woonconsument budgetneutraal verlopen. Ook wachten we de verbinding tussen pensioen en hypotheek met belangstelling af.”

Integrale benadering

De hervorming van de woningmarkt was onder minister Blok nog niet voltooid. Het gebrek aan afstemming tussen vraag en aanbod en de kloof tussen huur en koop zorgen nog steeds voor onvoldoende doorstroming op de woningmarkt. Volgens VBO Makelaar kan het inperken van de fiscale beïnvloeding van de woningmarkt een rol spelen in de verbetering van die doorstroming en leiden tot een neutrale beslissing voor koop of huur.

Geen grote maatschappelijke en economische betekenis

VEH reageert als volgt: “Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat wringt, omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor de oude dag, voor het pensioen. Het vertrouwen in het eigen huis als pensioenvoorziening wordt hiermee ondermijnd”, aldus een woordvoerder.

Bouwen, bouwen, bouwen

Zowel NVM, VEH als VBO Makelaar hebben de afgelopen maanden in de politieke velden gelobbyd om de startersproblematiek in de woningmarkt integraal aan te pakken. Midden september presenteerden 19 marktpartijen, waaronder NVM en VBO Makelaar, hun position papers aan de Tweede Kamer waarin zij hun visies aandroegen om de problemen die starters in de huidige druk op de woningmarkt aan te pakken. Het credo bleek: bouwen, bouwen, bouwen.

 

Reageer op dit artikel