nieuws

Rutte III vervult met inperking renteaftrek ook een wens van toezichthouder DNB

Financiële planning 1343

Bewust of onbewust bedient het aanstaande nieuwe kabinet Rutte III toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op haar wenken met haar voorgenomen snelle inperking van de hypotheekrenteaftrek. DNB pleit in het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) voor een “aanzienlijke” versnelling van de afbouw van de aftrek en een inperking van de leennormen. Ook is volgens de toezichthouder een voortvarende aanpak van de aflossingsvrije hypotheken noodzakelijk.

Rutte III vervult met inperking renteaftrek ook een wens van toezichthouder DNB

De Nederlandse woningmarkt trekt volgens DNB stevig aan en vertoont lokaal tekenen van oververhitting. Dit hangt volgens de toezichthouder mede samen met het feit dat hypotheekrenteaftrek en leennormen naar internationale maatstaven genereus zijn, waardoor de hypotheekschuld in Nederland relatief hoog is. “Om de risico’s die gepaard gaan met hoge schulden te verminderen is het wenselijk om de afbouw van de hypotheekrenteaftrek aanzienlijk te versnellen en leennormen verder in te perken”, aldus DNB.

Hypotheekschuld 55% aflossingsvrij

De centrale bank maakt zich ook zorgen om het gegeven dat de Nederlandse hypotheekschuld voor bijna 55 procent bestaat uit aflossingsvrije en beleggingshypotheken waarop niet regulier wordt afgelost, maar die aan het eind van de looptijd wel moeten worden afgelost. “Deze hypothecaire leningen kunnen fricties veroorzaken, bijvoorbeeld als huishoudens aan het eind van de looptijd ongewild hun huis moeten verkopen”, aldus DNB. “Het risico bestaat dat huishoudens met dergelijke hypothecaire leningen niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze voor of op de einddatum af te lossen.”

Kwetsbare klanten

Kredietverstrekkers moeten klanten wat DNB betreft actief te wijzen op dit risico en helpen bij het vinden van een passende oplossing. “Daarbij is het wenselijk dat zij hun klanten stimuleren het aflossingsvrije deel van de financiering te beperken bijvoorbeeld door de financiële ruimte die ontstaat bij het oversluiten van bestaande leningen tegen een lagere rente, te gebruiken voor extra aflossing.” DNB wijst er op dat verschillende kredietverstrekkers al beleid hebben ingezet om de meest kwetsbare klanten te helpen.

Reageer op dit artikel