nieuws

Movir versoepelt acceptatiebeleid voor boeren

Financiële planning 876

Movir versoepelt acceptatiebeleid voor boeren

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir versoepelt de acceptatieregels voor agrarisch ondernemers. Aov-aanvragen van agrariërs tot een verzekerd jaarbedrag van € 30.000 worden geaccepteerd zonder enige onderbouwing van het inkomen. Volgens de NN-dochter maakt de versoepeling boeren beter verzekerbaar.  

Volgens Movir speelt het nieuwe acceptatiebeleid in op de behoefte van veel agrariërs en hun financieel adviseurs. De NN-dochter wijst er op dat het inkomen van agrariërs fluctueert onder meer door prijsschommelingen, hoge investeringen en invloeden van buitenaf. Het vaststellen van het verzekerd bedrag voor aov’s is volgens Movir door alle inkomensschommelingen complex en zorgt voor de nodige onduidelijkheid. “Wij vinden het belangrijk dat ook agrariërs hun inkomen kunnen veiligstellen voor het geval zij arbeidsongeschikt raken door een ziekte of ongeval.’, licht Movir-directeur Arthur van der Wal toe. “Door ons aangepaste acceptatiebeleid kunnen ook agrariërs een acceptabel inkomen verzekeren.”

Meer veranderingen

Movir voerde de afgelopen periode meer veranderingen door die aov beter moeten afstemmen op doelgroepen en marktontwikkelingen. Zo biedt de verzekeraar de eindleeftijd 68 jaar en speelt daarmee in op de stijgende AOW-leeftijd. Wordt er gekozen voor de eindleeftijd 68, dan kan de verzekerde de verzekering aanvragen of het risico van de verzekering verhogen tot zijn 63ste verjaardag. De resterende looptijd moet immers minimaal vijf jaar zijn. Daarnaast is de standaardkeuring bij de aanvraag van een aov is afgeschaft om het aanvraagproces te versnellen.

Reageer op dit artikel