nieuws

30 jaar vast NHG doorbreekt grens van 3%

Financiële planning 1922

Voor het eerst in acht weken vielen er volgens De Hypotheekshop vorige week meer renteverhogingen (ABN AMRO, SNS) dan verlagingen te noteren. Het ging daarbij in de meeste gevallen om kleine aanpassingen. Enkele aanbieders verlaagden de rente echter wat meer (NIBC, Lloyds, Venn, Hypotrust Comfort), waardoor de gemiddelde hypotheekrentes toch daalden. Hierdoor doorbrak het gemiddelde van 30 jaar vast (NHG) voor het eerst in de historie zelfs de grens van 3%.

30 jaar vast NHG doorbreekt grens van 3%

In 2014 zakte de gemiddelde 5-jaarsrente al onder dit percentage, in 2015 gevolgd door 10 en 20 jaar vast. Het illustreert volgens de Hypotheekshop de invloed van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) op de rentestand.

Donderdag publiceerde de ECB de notulen van de beleidsvergadering van september. Daaruit valt op te maken dat de ECB op de vergadering van eind oktober inderdaad zal besluiten tot afbouw van het programma vanaf begin volgend jaar. Het sterke herstel van de economie van de eurozone en het verdwijnen van de risico’s op deflatie maken dit volgens De Hypotheekshop mogelijk. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de 10-jaars kapitaalmarktrente eind 2017 zal zijn opgelopen tot 0,8%, en in 2018 verder tot 1,0%. De kortlopende rente zal voorlopig nog stabiel blijven.

Reageer op dit artikel