nieuws

Kosten voor zorg en extra’s in laatste levensfase zwaar onderschat

Financiële planning 1482

Kosten voor zorg en extra’s in laatste levensfase zwaar onderschat

Nederlanders houden nauwelijks rekening met extra zorgkosten en andere wensen in de laatste levensfase. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van uitvaartverzekeraar Yarden. Ruim vier op de tien Nederlanders geven aan dat ze de extra kosten niet kunnen financieren.

Nederlanders zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de veranderingen in de zorg voor de laatste levensfase, zo komt naar voren uit de recente Afscheidsmonitor van Yarden, waaraan meer dan 750 respondenten deelnamen. Zij geloven er nog heilig in dat zij ontzorgd zullen worden door de overheid (56%). Ruim een derde van de Nederlanders vertrouwt erop helemaal geen bijdrage te hoeven leveren voor de benodigde zorg in de laatste levensfase (35%).

Onvoldoende budget

Hierdoor verzuimt meer dan de helft van de Nederlanders geld opzij te zetten voor extra zorg in het eindstadium van hun leven of voor het verwezenlijken van hun laatste wensen.
Ruim vier op de tien Nederlanders geven aan deze kosten niet te kunnen financieren. Het leidt er volgens Serge Evers, directeur Uitvaartverzekeringen bij Yarden toe dat zieke en oudere mensen, met name terminaal zieken, onvoldoende budget hebben om zorg in te kopen of een lange gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Voorschot op uitkering

Evers: “Dat is jammer, want een waardige, laatste levensfase draagt bij aan een goed afscheid. Dat begint vaak al ver voor de daadwerkelijke uitvaart.” Hij wijst er op dat de meeste uitvaartverzekeringen pas uitkeren na het overlijden. Yarden introduceerde een jaar geleden de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering, waarbij onder meer aan terminaal zieken de mogelijkheid wordt geboden een voorschot van maximaal 50% op de uitkering te nemen.

Reageer op dit artikel