nieuws

Schippers: ‘Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie’

Financiële planning 1130

Schippers: ‘Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie’

In haar antwoorden op de Kamervragen van Kamerlid Gebrands (PVV) betreffende de tegenvaller van €400 miljoen tekort van het zorgverzekeringsfonds, en de mogelijke premieverhoging, zegt demissionair minister Edith Schippers dat zorgverzekeraars zelf de hoogte van de premie bepalen. Begin augustus gaf topman Chris Oomen van verzekeraar DSW aan dat door een onverwachte tegenvaller van €400 miljoen de premie waarschijnlijk gemiddeld met €30 per jaar omhoog gaat. Volgens Schippers staat tegenover deze mogelijke tegenvaller “wellicht ook mogelijke meevallers”.

Begin augustus gaf topman Chris Oomen van verzekeraar DSW aan dat door een onverwachte tegenvaller van €400 miljoen de premie waarschijnlijk gemiddeld met €30 per jaar omhoog gaat. Kort daarop reageerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Zij gaven aan de bewering van verzekeraar DSW te gaan onderzoeken.

Schippers meldt dat er volgens haar “geen sprake is van minder ziekenhuisbehandelingen en daarmee minder zorguitgaven over 2016 dan bij de raming van verzekeraars ten tijde van de premiestelling 2017. Pas als de zorguitgaven omlaag gaan is het logisch dat de premie – als al het overige gelijk blijft – omlaag gaat.” Uiteindelijk blijft het volgens de minister “aan verzekeraars of zij bij het vaststellen van de premie rekening houden met de lagere uitgaven. Bovendien zijn naast de verwachte zorguitgaven, ook andere zaken van invloed op de zorgpremie. Op Prinsjesdag wordt de door het kabinet ingeschatte premie bekendgemaakt.”

Mee- en tegenvallers

Volgens de minister wordt in de zogenaamde eerste voorlopige vaststelling door het Zorginstituut berekend welk bedrag verzekeraars krijgen uit het Zorgverzekeringsfonds over 2016, waarin alle mee- en tegenvallers zijn verwerkt. “Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars hun premie bekend. Pas dan is precies duidelijk welk effect verschillende mee- en tegenvallers daadwerkelijk op de totale premie hebben.”

Kamerlid Gerbrands vroeg Schippers onder andere: “Deelt u de mening dat de zorgverzekeraars hun reserves moeten aanspreken om die €400 miljoen terug te betalen? Zo ja, gaat u ze daartoe aanzetten? Zo nee, waarom niet? Volgens Schippers bepalen verzekeraars zelf of ze reserves inzetten om de premie laag te houden. “Zij zullen daarbij rekening houden met de eisen die in Solvency II aan hen zijn gesteld.”

Aan de tand voelen

Gerbrands voelde de minister ook aan de tand over haar beleidsmethode: “Wanneer profiteren de premiebetalers nu eens van uw beleid om de zorgkosten in de hand te houden?” Schippers antwoordt hierop dat verzekeraars al jaren meevallers en reserves inzetten om de stijging van de premie te dempen. “Ook houden verzekeraars en zorgaanbieders zich aan de afspraken die gemaakt zijn in de verschillende hoofdlijnenakkoorden. De stijging  van de zorgkosten is daarmee beperkt gebleven. De zorgpremie ligt anno 2017 op gemiddeld €1290 per jaar. Dat is pas voor het eerst boven het niveau van 2012, terwijl het pakket fors is uitgebreid, denk daarbij aan de wijkverpleging en het feit dat er steeds duurdere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische technologieën beschikbaar zijn.” Ze vervolgt: “Ook de zorgtoeslag stijgt met de premie. Gemiddeld betaalt een persoon met minimuminkomen in 2017 per saldo €464 voor de zorg, terwijl dat in 2005 onder het ziekenfonds nog €544 was.”

Reageer op dit artikel