nieuws

Kifid houdt behandeling klachten woekerpolissen nog enige tijd aan

Financiële planning 1650

Kifid houdt behandeling klachten woekerpolissen nog enige tijd aan

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolis genoemd, nog enige tijd aan. Uitgangspunt bij Kifid is dat de wijze waarop de Geschillencommissie klachten beoordeelt in overeenstemming is met de door de Commissie van Beroep gedane uitspraken.

Klachteninstituut Kifid liet gisteren weten dat zij de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolis genoemd, nog enige tijd aanhouden. Met de recente uitspraak van de Commissie van Beroep van een consument tegen Nationale Nederlanden is er een duidelijke lijn als het gaat om de zogenaamde ‘eerste kosten’. Over andere aspecten die in de nog lopende vier beroepszaken voorliggen, moet de Commissie van Beroep nog uitspraak doen. De Geschillencommissie zal de behandeling van de beleggingsverzekeringsklachten pas voortzetten nadat de Commissie van Beroep zich over alle aspecten heeft uitgelaten.

Rechter Rotterdam

Er lopen verschillende zaken in relatie tot de woekerpolis-affaire. De rechter in Rotterdam wees midden juli alle vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl tegen NN af. De verzekeraar heeft klanten in het algemeen genoeg informatie gegeven en voldoende gewaarschuwd voor beleggingsrisico’s, luidde het oordeel. In de zaak is de rechter gevraagd richting te geven welke informatie NN wel en niet had moeten geven volgens de geschreven en ongeschreven normen die bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen golden. Het betrof een collectieve claim, maar volgens de rechter betekent dat niet “dat, in een individueel geval en afhankelijk van de verstrekte contractdocumentatie, het oordeel kan zijn dat NN tekortgeschoten is”.

In zo’n individuele zaak bij het Kifid ving NN in de maand juni juist bot. Nationale-Nederlanden had in dit geval het hoger beroep in de zogenoemde eerstekostenzaak verloren. De Commissie van Beroep heeft net als de Geschillencommissie geoordeeld dat de verzekeraar geen eerste kosten in rekening mocht brengen. Volgens claimstichting Wakkerpolis was dit een ‘catastrofe voor NN’ van potentieel € 2,75 miljard.

Eerste kosten

De Commissie van Beroep oordeelde dat wanneer de verzekeraar ervoor kiest om in de offerte en verzekeringsvoorwaarden slechts ‘uiterst summiere informatie’ te geven over de in rekening te brengen kosten en geen melding maakt van eerste kosten, de verzekeraar de gevolgen van die keuze moet dragen. Een vermelding in de offerte dat “alle kosten” in de voorbeeldkapitalen zijn verrekend, betekent niet dat de verzekeraar ervan mag uitgaan dat een consument door het tekenen van de offerte ook instemt met het in rekening brengen van andere kosten dan de kosten die in de polis en verzekeringsvoorwaarden zijn vermeld. De Commissie van Beroep concludeerde dat op basis van deze verzekeringsovereenkomst geen eerste kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Reageer op dit artikel