nieuws

Examentraining (58): inkomen

Financiële planning 1748

Examentraining (58): inkomen

Nu de nieuwe PE-periode van start is gegaan, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Eerdere examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Inkomen.

Casus
John Verheijen is directeur en eigenaar van bouwbedrijf JHV Bouw. Het bedrijf houdt zich bezig met nieuwbouw en verbouw van woningen en kantoorpanden. Sinds de crisis is het bedrijf aanzienlijk gekrompen. Omdat er destijds sprake was van slechts één WGA-gerechtigde ex-werknemer, was het goedkoper om over te stappen naar het private stelsel. In 2011 heeft John dan ook besloten eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

De huidige gegevens van het bedrijf zijn als volgt:
– 138 medewerkers
– Totale loonsom € 4.438.000,-

Premiegegevens WGA:
– Premie huidige verzekering 1,05%
– Individuele werkgeverspremie 0,40%
– Sectorpremie 1,11%
– Minimumpremie 0,18%
– Maximumpremie 2,96%

Ziekenboeg
De afgelopen jaren is een aantal medewerkers ziek geworden, waarvan er inmiddels twee uit dienst zijn getreden. Het gaat om de volgende medewerkers:
– Owen is in 2016 na twee jaar ziekte uit dienst getreden, in verband met een arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Hij had sinds 1998 een vast contract, maar het was niet mogelijk aangepast werk voor hem te vinden.
– Ronald is in 2016 na tien maanden ziekte uit dienst getreden, in verband met een arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Het dienstverband is beëindigd omdat zijn jaarcontract op 1 februari 2016 afliep. Inmiddels ontvangt Ronald een WGA-uitkering.
– Leontine heeft vanaf 2003 een vast contract en is ziek sinds 1 maart 2015. Zij is nog in staat om 60% van haar oude inkomen te verdienen. John heeft aangepast werk voor haar kunnen vinden, zodat ze haar restverdiencapaciteit volledig kan benutten.

Vraag 1
De premie die John sinds 1 januari 2017 betaalt bij zijn huidige private verzekeraar, is gestegen. Hij vindt de premie inmiddels wat aan de hoge kant geworden. Hij wil weten of en hoeveel het hem oplevert als hij besluit om weer terug te keren naar het publieke bestel.

Wat is het verschil in premie, indien John terugkeert naar het UWV?

Antwoord: € …

Toetsterm:
2f.2 De kandidaat kan het belang herkennen en schetsen van een voorgestelde wijziging van de verzekering.

Vraag 2
Voor welke arbeidsongeschikte medewerkers moet JHV Bouw de WGA-uitkering doorbetalen en het re-integratieproces begeleiden?
Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

a) Owen
b) Ronald
c) Leontine

Toetsterm:
3b.2 De kandidaat kan de gegevens interpreteren en verwerken.

Vraag 3
Het ziektebeeld van Leontine is het laatste jaar sterk verslechterd en door de keuringsarts wordt ze dan ook volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard. In verband met haar volledige arbeidsongeschiktheid beëindigt JHV Bouw haar dienstverband. Is JHV Bouw een transitievergoeding verschuldigd bij het beëindigen van het dienstverband?

a) Ja, bij beëindiging van ieder dienstverband dat minimaal twee jaar heeft gelopen, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.
b) Ja, bij beëindiging van ieder vast dienstverband is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.
c) Nee, bij ontslag in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.
d) Nee, omdat Leontine van de WGA naar de IVA gaat, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Toetsterm:
3c.2 De kandidaat kan het gegeven advies presenteren aan de werkgever.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel